29/06/2018

Tionscadal de chuid Bailte Beaga – Smaointe Móra le bheith i gceartlár Fhéile Traidphicnic 2018

> Sorcha Nic Aodha

  • Archive
  • Mar 15
  • Feb 15
  • Jan 14
  • Dec 14

Beidh ceann de na chéad tionscadail de chuid Bailte Beaga – Smaointe Móra a bheas ar siúl i mbliana, Deasghnátha an Chroí, le bheith i gceartlár Fhéile Traidphicnic na bliana seo idir 6 agus 8 Iúil sa Spidéal.

Mar chuid de Dheasghnátha an Chroí, tionscadal físealaíne de chuid Chúl an Tí, cuirfear ar taispeáint cúig cinn de mhórshaothair ealaíne a réitigh físealaíontóirí comhaimseartha ó cheantar Chois Fharraige; beidh na saothair sin le feiceáil faoi dhíon agus amuigh faoin aer ag an bhféile.

Iarradh ar na healaíontóirí saothar nua a chruthú faoin téama  Deasghnátha an Chroí, agus béim le cur ar an gceangal atá idir na healaíona agus cúrsa sóisialta agus na hábhair atá thart timpeall orthu i bpobal Gaeltachta Chois Fharraige.

Is téama gan teorainn é Deasghnátha an Chroí ina scrúdaítear an chumhacht atá ag deasghnátha chun na páirteanna éagsúla dár saol a nascadh le chéile – ceangal á dhéanamh idir an duine aonair le pobal, idir an cholainn agus an dúlra, idir an intinn agus ciall, agus idir nóiméad amháin agus an chéad nóiméad eile. I nDeasghnátha an Chroí, dírítear ar na deasghnátha a láidríonn an rud atá i gcroílár pobail faoin tuath nó a thugann cosaint do chroí an duine aonair. Scrúdaítear ann an nasc lenár n-oidhreacht mhara, agus leis na rudaí a thabharfas slán sábhailte muid isteach san aimsir éiginnte atá amach romhainn.

 

Áirítear ar na saothair ealaíne a bheas ar siúl:

 

Tim Kelly – Tírdhreach Faoi Cheilt  / Hidden Landscapes

Is éard a spreag obair chloiche Tim ná dair phortaigh a bhí le feiceáil den chéad uair in 2014 tar éis stoirm a léirigh go raibh foraois fadó in áit atá amach ón gcósta atá anois ann. Le cúpla míle bliain anuas, tá an fharraige tar éis teannadh níos gaire dúinn nó tar éis cúlú amach arís, agus é sin tarlaithe cúpla geábh; dá bharr sin, tá rudaí a bhíodh faoi cheilt le feiceáil anois againn. An talamh a bhfuil muid inár gcónaí anois air, is amhlaidh a múnlaíodh é leis na milliúin de bhlianta anuas.

 

Lelia Ní Chathmhaoil – Ag Cóiriú na Leapa / Making the Bed

Sa bpíosa uaillmhianach dealbhóireachta seo, breathnaíonn Lelia ar dheasghnátha a bhaineann leis an mbaile agus í ag oibriú le fráma tochta a bhí caite amach – tá radharc de sheomra leapa a chruthú aici ar an láthair.

 

Andrea Rossi Spásanna Rúndiamhaire/ Sacred Spaces

Péintéireacht agus Dealbhóireacht: tá spéis ag Andrea sa gcaoi a mbaineann daoine leas as a gcuid deasghnátha féin le tranglam san intinn a ghlanadh, le fís a chruthú, agus le deacrachtaí a réiteach. 

 

Aoife Casby – Ag Beannú duit / Saying Hello

Is píosa dealbhóireachta atá anseo atá bunaithe ar théacs dátheangach agus é ina aistear spraíúil isteach sa gcumhacht a bhaineann le rudaí a ainmniú, beannú do dhaoine eile, focail a chur ar rudaí, agus na hábhair a dtagann daoine orthu agus iad ag siúl go mall agus go haireach i gConamara.  

 

Nuala Ní Fhlathúin – Gairdín an n-ochtapas / The octopuses’ garden

Is ceardlann fhuinniúil idirghníomhach a bheas anseo agus an ghlúin chríonna agus an t-aos óg á dtabhairt le chéile le hobair chruthaitheach a dhéanamh. Cruthóidh an t-ealaíontóir Nuala Ní Fhlathúin agus na rannpháirtithe taispeántán a bheas bunaithe ar théama ochtapais – beidh cré, éadach agus ábhair nádúrtha á n-úsáid acu istigh i gcoimeádán iompair. Cuirfear físeán ar taispeáint agus radharcanna ann den domhan faoi uisce.

Deir Nuala Ní Fhlathúin, atá ina ceann feadhna ar thionscadal ‘Cúl an Tí’, go bhfuil ríméad orthu an tionscadal an-speisialta seo a chur i láthair ag Traidphicnic 2018. “Ba bhreá linn an pobal a bheith in éineacht linn ag na taispeántais agus na ceardlanna ealaíne a bheas ar bun, áit a mbeidh an bhéim ar obair atá spraíúil, idirghníomhach agus machnamhach. Is cuid dár saol ó lá go lae iad na deasghnátha beaga; sa tionscadal seo, déanfar ceiliúradh ar na tráthanna seo nuair a airíonn muid ceangal faoi leith den chineál sin, agus déanfar é sin le píosaí dealbhóireachta, péintéireachta agus taispeántáin amuigh faoin aer. Seans maith go bhfeicfidh tú ochtapais, cait agus béiríní teidí déanta as seanrópa!

Deir Príomhfheidhmeannach Gaillimh 2020, Hannah Kiely, gur tionscadail ar ardchaighdeán den chineál seo a bhfuil an pobal rannpháirteach iontu atá i gceartlár Bailte Beaga – Smaointe Móra. “I nGaillimh, tá scoth na n-eagraíochtaí againn a dhéanann obair na gcapall sa bpobal. Le Bailte Beaga – Smaointe Móra teastaíonn uainn tacú leis na heagraíochtaí sin ar bhealach ar bith is féidir linn. Baineann sé seo lenár bpobail uile – sa gcontae agus sa gcathair araon – agus iad ag dul i ngleic le healaín, agus na ceantair áitiúla á saibhriú de bharr na healaíne.”

 

Pictiúr ó Cúl an Tí ar Facebook

Like what you have read why not share it!

Leave a Reply

Join the Discussion!

Sign-in/Registers to have your say.

Related News