Comhpháirtíochtaí

Tá cruthú comhpháirtíochtaí luachmhara i gceartlár gach a ndéanaimid i nGaillimh 2020 agus tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí comhpháirtíochtaí láidre a fhorbairt leis an bpobal gnó ionas go n-éireoidh go geal le bliain Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

I nGaillimh 2020 déanfar ceiliúradh ar gach gné den chultúr: scannánaíocht, bia, teanga, ceol, damhsa, litríocht, na hamharcealaíona, filíocht, drámaíocht, spórt, comhdhálacha agus mórthaibhsiú poiblí, gan ach cúpla ceann a lua.

 

Tá súil againn go mbeidh tú in éineacht linn ar an turas is spreagúla dá ndearna Gaillimh riamh.

 

“Is deis é Gaillimh 2020 do ghnólachtaí sna hearnálacha go léir páirt a ghlacadh i mbliain nach ndéanfar dearmad uirthi choíche.  Cuirfidh an t-aistear uathúil seo barr feabhais ar do phróifíl go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta – bí linn!”

– Patricia Philbin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Gaillimh 2020

Áirítear ar na deiseanna

 

– Leibhéil chomhpháirtíochta Cheannlíne & Sluáin a oireann do do ghnólachtsa

– Roghanna urraíochta tráchtála, agus iad saincheaptha duitse

– Ailíniú tráchtála lena n-áirítear próifíl & brandáil san ábhar margaíochta agus cumarsáide uile

– Feiceálacht ag na mór-imeachtaí uile ar fud an chláir

– Fáilteachas corparáideach VIP ag mór-imeachtaí

– Próifíl trínár n-ardáin dhigiteacha

– Caidreamh gníomhach lenár gClár Turasóireachta chun teacht ar spriocghrúpaí idirnáisiúnta

– Teacht a bheith agat ar ár gcomhpháirtíochtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta sna meáin chumarsáide

– Deiseanna don fhoireann atá agat obair dheonach a dhéanamh

 

Sna comhpháirtíochtaí uile beidh bainistíocht cuntas thiomnaithe ar fáil ó fhoireann Gaillimh 2020.

An féidir linn glaoch ort?