TICKETS
coimisiún de chuid an tionscadail Aistriú

Aistriú: Ar Ais Arís

a commission of the Aistriú project
DATE Fri 19 Feb, Sat 20 Feb & Mon 21 Feb 2021
LOCATION Galway
VENUE Town Hall Theatre, Galway City
WEBSITE www.aistriu.eu
Julia Dunin

Stiúrthóir/Director: James Riordan
Léiritheoir/Producer: Jill Murray
Comhairleoir Amharclainne/Dramaturg: Máiréad Ní Chróinín
Taibheoirí/Performers: Victoria Mc Cormack, Stephanie Dufresne, Anna Mullarkey
Cumadóir Ceoil/Music Composer: Anna Mullarkey
Cúntóir Léiriúcháin/Production Assistant: Kate McBrearty
Ceoltóirí/Musicians: Ciara O’Connor, Anna Mullarkey
Dearthóir Fuaime/Sound Designer: Jenny O’Malley
Cineamatagrafaí VR: VR Cinematographer: Paul Kinsella
Dearthóir Feistis/Costume Designer: Clíodhna Hallissey
Smidiú / Gruagaire//Make-Up / Hair Designer: Michelle Ruane
Comhairleoir guthaithe, teanga/Voice-Over, langage consultant: Caitlín Ní Chualáin
Comhlach Cruthaitheachta Aistriú/Áistriú Creative Associate: Marianne Kennedy

Nóiméad imeachta. Nóiméad fillte. Nóiméad breithiúnais

Is taibhléiriú nua le Brú Theatre Ar Ais Arís, arna choimisiúnú mar chuid den tionscadal Aistriú. Déantar litríocht na Gaeilge agus filíocht fhísiúil a chumasc i réaltacht fhíorúil chun an saothar seo a láithriú, a fuair inspioráid ó théacsanna le Máirtín Ó Cadhain, Pádraic Ó Conaire agus Nuala Ní Dhomhnaill faoi théama na himirce. Tá foireann taibheoirí, cruthaitheoirí, dearthóirí agus cumadóirí de chuid Brú tar éis a theacht le chéile le trí scannán 180° uathúla a chruthú ina dtumtar an lucht féachana i gcumasc gluaiseachta, téacs, ceoil agus thírdreach Chonamara trí  ghléasanna cinn VR a úsáid. Téigh ar seachrán sa léamh corraitheach comhaimseartha seo ar chuid de sméar mhullaigh na scríbhneoireachta Gaeilge.

Láithreán Gréasáin an Tionscadail: www.aistriu.eu

Comhpháirtithe: OÉ Gaillimh

A moment of departure. A moment of return. A moment of reckoning.

Ar Ais Arís is a new piece by Brú Theatre, commissioned as part of the Aistriú project. Irish language literature and visual poetry are combined in virtual reality to make this work, inspired by texts from Máirtín Ó Cadhain, Pádraic Ó Conaire and Nuala Ní Dhomhnaill around the theme of migration. Brú’s team of performers, creators, designers and composers have come together to create three unique 180° films, immersing audiences in a fusion of movement, text, music and Connemara landscape through the use of VR headsets. Lose yourself in this evocative, contemporary take on some of the finest writing in the Irish language.

More on the Aistriú project: www.aistriu.eu

Partners: OÉ Gaillimh

Tráth a bhfuil an imirce ina hábhar conspóide san Eoraip…

…tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fichiú haois.

Is iomaí brí leis an bhfocal ‘Aistriú’ – is féidir rud a aistriú ó theanga go teanga, ó áit go háit, nó ó ábhar go hábhar eile. Pléann gach ceann de na téacsanna sa tionscadal Aistriú téama na himirce ó dhearcthaí éagsúla, ficsean agus neamh-fhicsean ina measc. In 2020, iarrfar ar aistritheoirí na téacsanna a aistriú go teangacha eile agus bronnfar coimisiúin ar ealaíontóirí chun dul i ngleic go cruthaitheach leis na téacsanna.

 

When Europe is faced with unprecedented migration…

…twentieth-century Irish language texts provide a vocabulary to respond to contemporary challenges.

‘Aistriú’ is an Irish word that means translation, migration and transformation. Each of the texts at the heart of the Aistriú project provides diverse perspectives on the theme of migration, both fictional and real-life. In 2020, translators were invited to translate texts into different languages and artworks commissioned in response to the texts and their themes.

Related Events