Céard atá i gceist le Príomhchathair Chultúir na hEorpa?

 

Tá Príomhchathair Chultúir na hEorpa ar cheann de na tionscnaimh is aitheanta san AE.

 

Ba í Aire Cultúir na Gréige a bhí ann ag an am, Melina Mercouri, a chuir tús leis an tionscnamh i 1985. Is éard atá i gceist leis ná réigiúin faoi leith a chur i lár an aonaigh maidir le saol chultúrtha na hEorpa. Trí mheán an chultúir agus na healaíne, cuireann Príomhchathracha Chultúir na hEorpa leis an gcaighdeán maireachtála sna réigiúin seo agus le buanseasmhacht an phobail.

“Is féidir le muintir na gcathracha sin páirt a ghlacadh in imeachtaí i rith na bliana sin agus páirt níos lárnaí a ghlacadh i bhforbairt agus i saol cultúrtha a réigiúin.

Cuireann Príomhchathair Chultúir na hEorpa beocht sna réigiúin seo agus borradh faoina bhforbairt chultúrtha, shóisialta agus eacnamaíochta.”

 

Foinse: Coimisiún na hEorpa

 

FÍS

 

Is í an fhís ealaíonta dár gclár cultúrtha ná go mbainfeadh sé go sainiúil le Gaillimh, cé go mbeidh sé dírithe ar ardán Eorpach agus go mbeidh tacaíocht á fháil aige ó chomhpháirtithe agus ó chomhoibrithe ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

 

Is í an Mhaidhmeadóireacht coincheap Ghaillimh 2020.  Tá sé dírithe ar bhealaí nua smaointeoireachta, bealaí nua oibre, comhráití nua agus comhpháirtíochtaí úra a chinnteoidh go gcuirfear leis an gcruthaitheacht i nGaillimh.

 

 

AN GHNÉ EORPACH

 

Tógfaidh muid ar chaidreamh, agus spreagfaidh agus tacóidh muid le daoine sa bhliain amach romhainn le cinntiú gur clár uaillmhianach a bheidh againn. Ba mhaith linn díriú ar cheisteanna a bhaineann leis an Eoraip ar fad, agus ní le Gaillimh amháin. Tagann téamaí Ghaillimh 2020 – Imirce, Tírdhreach agus Teanga – go beacht leis seo.

 

IMIRCE

ag ceiliúradh éagsúlacht chultúrtha san Eoraip agus i gCathair agus i gContae na Gaillimhe;

 

TÍRDHREACH

ar imeall thiar na hEorpa, tá Gaillimh ag obair i gcomhar lena gcomhpháirtithe Eorpacha chun dúshlán a thabhairt do shaoránaigh agus iad a spreagadh i rith 2020 fud fad a tírdhreacha tuaithe agus mara;

 

TEANGA

Ag cur teangacha éagsúla a labhraítear san Eoraip agus i nGaillimh chun cinn, beidh cúrsaí teanga chun tosaigh sna thionscnaimh agus spreagfar daoine chun glacadh leo agus an oiread teangacha agus is féidir leo a labhairt.

 

 

Mar chuid dár gclár tá comhráití againn faoi láthair le 23 tír san AE agus le ceithre eagraíocht tras-Eorpacha atá gníomhach i dtíortha éagsúla ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá 75 nasc Eorpach mar chuid den chlár cultúrtha.

Ní hionann Príomhchathair Chultúir na hEorpa agus féile.

Is ceiliúradh atá ann ar ár n-oileáin, ar ár dtír álainn, ar ár gcathair bhríomhar, ar ár dteanga, ar ár muintir agus is ceiliúradh atá ann ar shamhlaíocht mhuintir na Gaillimhe.

Bí ag súil le

– Ceiliúradh bliana ar an mBáisteach, Taispeántais Sráide agus Eile, Craoltaí Ealaíona, Seisiúin Léitheoireachta, Ceolchoirmeacha Clasaiceacha, Damhsa, Tograí Scoile, Imeachtaí do Pháistí, Léirithe Ceoil, Ealaín Dhigiteach, Ealaín Bheo, Drámaíocht, Sorcas, Téadchleasaíocht, Ealaín Phoiblí, Tograí Oidhreachta, Tograí Bia, Imeachtaí agus Tograí Spóirt, Tograí trí Ghaeilge agus tograí a dhéanann an Ghaeilge a cheiliúradh, Scéimeanna Cónaitheacha Ealaíon, Imeachtaí sna Leabharlanna Áitiúla, Imeachtaí in Áiteanna nach mbeifí ag súil leo, Comhdhálacha, Ceol le Ceoltóirí Óga agus Béaloideas.

 

Bí ag súil le hócáidí agus le cuimhní cinn iontacha, a mhairfidh ar feadh do shaoil.