Ceisteanna Coitianta an tSearmanais Oscailte

Le níos lú ná seachtain le dul go dtí go mbeidh an Searmanas Oscailte ar siúl do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, ar an Satharn, an 8 Feabhra, tá sé in am duit do chuairt a phleanáil chun an leas is fearr a bhaint as an ócáid.

Lean ár nuashonruithe ar Twitter agus Facebook ag úsáid an haischlib #Galway2020 chun an fhaisnéis is déanaí a fháil.

 

Ag Teacht chuig an Searmanas Oscailte

Beidh an Searmanas Oscailte ar siúl sa Pháirc Theas, an Cladach, agus beidh saorchead isteach. Osclófar na geataí ag 4pm agus cuirfear tús leis an siamsaíocht ag 5pm. Ba cheart duit dul ann breá luath ionas go mbeidh tú in ann spás a aimsiú agus go mbeidh tú réidh don phríomh-ócáid a bheidh ag tosú ag 6pm. Táthar ag tuar go mbeidh chuile rud críochnaithe thart ar 7.45pm.

 

Piriteicnic

Ní theastaíonn uainn aon rún a scaoileadh maidir leis an ócáid iontach mhórthaibhseach seo, ach seans go mbeidh piriteicnic ann le linn an tsearmanais, mar sin, ná bíodh ionadh ort má chloiseann tú pléascanna arda. De bharr na féidearthachta seo, molaimid plugaí cluaise a bhreith leat do pháistí, molaimid go láidir gan do mhadra, nó peata ar bith eile, a thabhairt leat.

 

Cad ba cheart duit a bhreith leat agus cad ba cheart a fhágáil sa bhaile

Beidh an Searmanas Oscailte ar siúl amuigh faoin aer agus ní bheidh ann ach áit seasaimh.  Molaimid duit gan mórán a thabhairt leat, agus málaí móra, scáthanna báistí, peataí agus bugaithe a fhágáil sa bhaile. Ba cheart do chuairteoirí cuimhneamh go bhfuil gach seans ann go mbeidh sé an-fhuar agus go bhfuil baol báistí ann. Cuir éadaí teo ort, caith éadaí uiscedhíonacha agus caith bróga ciallmhara uiscedhíonacha mar beidh tú ag siúl ar fhéar.

 

Cuardaigh randamacha málaí

Mar eolas, beidh ár bhfoireann slándála ag tabhairt faoi chuardaigh randamacha málaí ar an mbealach isteach. Is ar mhaithe lena chinntiú go mbeidh eispéireas slán agus compordach ag gach duine é seo. Molaimid gan málaí atá níos mó ná A4 a bhreith leat, mar seans nach scaoilfear isteach thú leis an mála.

Iompar agus páirceáil

Beidh bóithre dúnta go hiomlán timpeall an Chladaigh agus feadh Bhóthar Grattan ó 3pm ar aghaidh ar an Satharn, an 8 Feabhra, agus beidh srianta páirceála i bhfeidhm. Féadfaidh tú na sonraí go léir maidir le srianta tráchta sa cheantar a fheiceáil anseo. Más féidir, bain úsáid as iompar poiblí nó carrchlóis phoiblí timpeall na cathrach agus siúil chuig an bPáirc Theas.

Lean ár nuashonruithe ar Twitter agus Facebook via an haischlib #Galway2020.

 

Inrochtaineacht

Beidh páirceáil inrochtana ar fáil gar do shuíomh an imeachta agus beidh limistéar féachana inrochtana ar an suíomh.  Chun spás páirceála inrochtana agus áit féachana a chur in áirithe, agus chun aon riachtanais rochtana a phlé, cuir r-phost chuig access@galway2020.ie .

 

Má tá deacrachtaí agat nó má theastaíonn tacaíocht uait le linn do chuairte, labhair le duine d’fhoireann na n-oibrithe deonacha, na Maidhmeadóirí.

 

Maidhmeadóirí Ghaillimh 2020

Beidh ár Maidhmeadóirí cairdiúla ar fáil chun a chinntiú go mbeidh am den scoth ag gach duine ag an ócáid.  Beidh sé éasca iad a aithint agus iad ag caitheamh éide oráiste, beidh siad lonnaithe ar fud shuíomh an tSearmanais Oscailte le cúnamh a thabhairt don lucht féachana agus le ceisteanna a fhreagairt. Lean a gcuid treoracha agus iad do do threorú tríd an suíomh chuig an limistéar féachana.

 

Bia agus Deoch

Tabhair faoi deara nach mbeidh ar fáil ach Tae/Caife sa Pháirc Theas, ach tá Gaillimh lán le caiféanna, bialanna agus tithe tábhairne den scoth. Tar éis an tSearmanais Oscailte, tugaimid cuireadh duit an cóisir a choinneáil ag imeacht in aon cheann de limistéir Chathair na Gaillimhe: Bóthar na Trá, an Ceann Thiar, an Cheathrú Mheánaoiseach, an Fhaiche Mhór, Barr an Chalaidh srl. – beidh fáilte is fiche romhat in aon cheann acu.

 

Alcól

Tabhair faoi deara nach gceadaítear aon alcól a ól ag an Searmanas Oscailte.

 

Scannánú agus Grianghrafadóireacht

Tabhair faoi deara go mbeidh ábhar físe á thaifeadadh agus grianghraif á dtógáil le linn an tSearmanas Oscailte.