Clár

Is í an fhís ealaíne atá ag ár gclár cultúrtha ná go mbainfidh sé go sainiúil le Gaillimh, cé go mbeidh sé dírithe ar ardán Eorpach agus go mbeidh tacaíocht á fháil aige ó chomhpháirtithe agus ó chomhoibrithe ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin. Is í an Mhaidhmeadóireacht coincheap Ghaillimh 2020. Tá sé dírithe ar bhealaí nua smaointeoireachta, bealaí nua oibre, comhráití nua agus comhpháirtíochtaí úra a chinnteoidh go gcuirfear leis an gcruthaitheacht i nGaillimh.