BAILÍGÍ TIMPEALL....

 

Táimid ar thóir 2,020 duine le bheith páirteach sa Searmanas Oscailte do Ghaillimh 2020.

 

Tá daoine á lorg againn ó gach cearn de chathair agus de chontae na Gaillimhe agus ó áiteanna níos faide i gcéin chun páirt a ghlacadh i gceann de na himeachtaí is mó a chonacthas riamh san Iarthar.

 

Ina measc siúd a bheidh á roghnú againn don cheiliúradh oscailte, ceiliúradh a mhairfidh seacht lá, beidh cnagcheoltóirí agus cantairí ach más féidir leat bualadh bos a dhéanamh, do chosa a ghreadadh ar an talamh nó pota agus panna a lascadh, is tusa an duine céanna atá uainn.

Cuirfear tús leis an gceiliúradh ar Lá Fhéile Bríde agus réabfaidh féilte lasracha amach i mbailte ar fud an chontae ar feadh seacht n-oíche as a chéile, ag tosú ar an gClochán, an 2 Feabhra. Diaidh ar ndiaidh, bogfar níos gaire don chathair sa chéad seachtain d’Imbolc, le himeachtaí ar siúl sa Chlochán, sa Spidéal, i dTuaim, i mBéal Átha na Sluaighe, i bPort Omna agus i mBaile Átha an Rí. 

Beidh siad siúd a bheidh páirteach sna himeachtaí sna bailte mar chuid den chliar ollmhór ó áiteanna ar fud an chontae a ghlacfaidh ceannas ar shráideanna agus ar chearnóga na Gaillimhe ar an Satharn, an 8 Feabhra don bhuaicimeacht mórthaibhseach a bheidh ar siúl amuigh faoin aer.

Tá an searmanas seachtaine á léiriú ag Wonder Works agus bainfear leas as téamaí agus as tradisiúin áitiúla ó cheantair ar fud na Gaillimhe. D’oibrigh foireann Wonder Works ar shearmanais oscailte na gCluichí Oilimpeacha san Aithin, i Londain agus in PyeongChang, i measc mórimeachtaí domhanda eile.

Deis den scoth atá anseo d’aon duine atá os cionn ocht mbliana déag d’aois, is cuma cén cumas atá aige nó aici –  teaghlaigh, cairde, comharsana, comhimreoirí agus grúpaí pobail – a n-ainmneacha a chur síos agus oibriú in éineacht le daoine a bhfuil cáil dhomhanda orthu as a gcuid cruthaitheachta agus a bheith gníomhach in imeachtaí na seachtaine sin ina gcuirfear tús le bliain iontach ceiliúrtha.

Beidh páirteanna mar chnagcheoltóirí agus mar chantairí, bíodh taithí acu nó ná bíodh, i gceist leis an gcliar phobail. Má tá taithí agat, beidh fáilte romhat, mura bhfuil, beidh fáilte romhat freisin. Beidh tú ag foghlaim ó dhaoine gairmiúla a bhfuil cáil dhomhanda orthu chun tú féin a ullmhú don ócáid mhór. Ina theannta sin, táimid ag roghnú daoine le haghaidh páirteanna ginearálta. Mar sin, más mian leat bheith páirteach ann agus mura bhfuil tú cinnte cad ba mhaith leat a dhéanamh, buail isteach chuig ár n-imeacht tosaithe ar an 30 Samhain idir 1pm agus 4pm in Leisureland i mBóthar na Trá, chun tuilleadh eolais a fháil faoi na rudaí a d’fhéadfá a dhéanamh. Beidh siad siúd a bheidh páirteach sna himeachtaí in aon cheann de na bailte ar fud na Gaillimhe páirteach freisin sa chuid deiridh den searmanas oscailte, imeacht a bheidh ar siúl amuigh faoin aer agus nach ndéanfar dearmad choíche air.

Nuair a bheidh an t-imeacht tosaithe thart, tionólfar roinnt cleachtaí sa Chlochán, sa Spidéal, i dTuaim, i mBéal Átha na Sluaighe, i bPort Omna, i mBaile Átha an Rí agus i gCathair na Gaillimhe roimh an searmanas oscailte.

Beidh meascán de chleachtaí grúpa ann a bhaineann go sonrach le baile amháin chomh maith le cinn a bhaineann le gach baile. Tá clár na gcleachtaí agus na hionaid le fáil anseo. Reáchtálfar na cleachtaí tráthnónta Dé hAoine, Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh ón Aoine, an 6 Nollaig go dtí an Domhnach, an 22 Nollaig. Ní bheidh aon chleachtaí ar siúl le linn thréimhse na Nollag ná na hAthbhliana. Leanfar ar aghaidh leo sa bhliain úr gach deireadh seachtaine ón Aoine, an 3 Eanáir go dtí an Domhnach, an 2 Feabhra.

 

Beidh ort gealltanas a thabhairt go mbeidh fáil ort ar feadh idir 6 agus 36 uair an chloig de sheisiúin chleachtaidh, ag brath ar an bpáirt a bheidh agat féin sa searmanas.

 


Tá Gaillimh 2020 tiomanta do bheith ag obair i dtreo rochtain do chách thar ár ngníomhaíochtaí uile. Molaimid do gach páirtí leasmhar teagmháil a dhéanamh linn agus aon cheist rochtana a phlé.

An bhfuil suim agat?


Cláraigh anois