COVID-19 Updates

Oifig Ghaillimh 2020 dúnta
De réir na moltaí ón Rialtas maidir le daoine bheith ag obair as baile, beidh oifigí Ghaillimh 2020 dúnta go dtí an 29 Márta.
Más gá duit teagmháil a dhéanamh linn, seol r-phost chuig hello@galway2020.ie nó glaoigh ar 091 412450, Luan go hAoine 9am – 5.30pm
Go raibh maith agat.

Ráiteas ó Ghaillimh 2020

24 Márta 2020: Reáchtáil Bord Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, cruinniú inniu chun plé a déanamh ar chás Covid 19 atá ag forbairt agus ag athrú de shíor, agus ar an gcaoi a mbeimid in ann gluaiseacht chun cinn sna laethanta seo, a leithéidí nach bhfacthas riamh roimhe.

Mar gheall ar na dúshláin neamhghnácha atá romhainn agus an amlíne nach féidir a thuar mar thoradh ar an ngéarchéim sláinte poiblí seo, rinne bord Ghaillimh 2020 inniu an cinneadh go mbeadh gá le gearradh suntasach ar an gclár.  Déanfar na cinntí go han-luath, beidh siad ag teacht le beartas an Rialtais, agus déanfar iad ar mhaithe le sláinte an phobail, ár bhfoirne, ár gcomhpháirtithe cultúrtha agus ár n-oibrithe deonacha. Cuirfear níos mó sonraí ar fáil sna laethanta atá romhainn.

Is mian le Bord Ghaillimh 2020 aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil lenár bhfoireann agus lenár gcomhpháirtithe cultúrtha as an obair dhíograiseach atá déanta acu agus a dtiomantas go dáta.

 

12 Márta 2020: Ag leanúint na treorach atá eisithe ag an Rialtas inniu maidir le bearta nua chun Covid-19 a choinneáil faoi smacht, tá athbhreithniú déanta ag Gaillimh 2020 i gcomhar lenár gComhpháirtithe Cultúrtha agus leis na healaíontóirí, ar ár n-imeachtaí go léir atá leagtha amach don tréimhse suas go dtí an 29 Márta. Cé go bhfuil an-díomá ar Ghaillimh 2020 agus ar ár gComhpháirtithe Cultúrtha go raibh orainn na cinntí seo a dhéanamh, is í sláinte an phobail an tosaíocht is mó atá againn agus ní mór dúinn comhairle an Rialtais a leanúint.

Tá tionchar ar na tionscadail seo a leanas:

Curtha ar athlá:
• The Deepest Shade of Green – West of Sumer, Saolta Arts, Seoladh agus Caint
• Northern Peripheries, Galway Stories Through A Lens, Lárionad Scannánaíochta na Gaillimhe, i gcomhar le Screen Talent Europe
• West Words, Apeirogon, Leabharlanna Poiblí na Gaillimhe
• Comhaltas – Céilí ag an gCrosbhóthar, Maigh Cuilinn, 17 Márta
• Livefeed (Baile Locha Riach)
• Laurie Anderson, To The Moon, An Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath
• Onside, FAI
• TULCA – Threads
• Immersive Classroom, OÉG
• Reimagine Loughrea, Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann
• Bailte Beaga Smaointe Móra – Scoil Náisiúnta Chill Tiarnáin

Tionscadail Curtha Ar Ceal
• Savage Beauty, Kari Kola – Déanfar teagmháil le gach duine a cheannaigh ticéad um páirceáil agus taisteal agus déanfar iad a aisíoc.
• Sruth Na Teanga – Branar
• Home Truths: Domestic Violence Response Exhibition
• Interaction, Seoladh Fhéile Amharclannaíochta na Gaillimhe