Roinn

Bailte Beaga Smaointe Móra – Seisiún Eolais – An Spidéal

Date 11.04.2019
Time 07:00 PM
Venue Builín Blasta Café
Organiser Gaillimh 2020

Is clár de chuid Ghaillimh 2020 é Bailte Beaga Smaointe Móra, a dhéanann ceiliúradh ar an ‘meitheal’ – an seantraidisiún Gaelach nuair a thagann an pobal le chéile i gcomhair cuspóir faoi leith, iad ag obair in éindí ar mhaithe le sprioc choiteann a bhaint amach.

 

Tá Léirithe Spéise á lorg anois ag Gaillimh 2020 ó phobail a dteastaíonn uathu tionscadal a fhorbairt do Bhabhta 2 den chlár, Bailte Beaga Smaointe Móra. Cuirfear fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail, eagraíochtaí deonacha, eagraíochtaí cultúrtha, grúpaí oidhreachta, coistí féilte, comharghrúpaí ealaíontóirí, scoileanna, eagraíochtaí spóirt agus grúpaí eile nach iad.

 

Iarrtar ar ghrúpaí leasmhara tionscadail a chruthú a léiríonn comhar, uaillmhian, cruthaitheacht, rannpháirtíocht an phobail, an ghné Eorpach agus ar ndóigh, a dhíríonn ar chroíthéamaí Ghaillimh 2020. Is féidir le tionscadail díriú ar chroíthéama amháin, ar phéire acu, nó ar na croíthéamaí uile – Tírdhreach, Teanga agus Imirce.

 

Bronnfaidh Gaillimh 2020 maoiniú de €200,000 ar na grúpaí pobail rathúla chun tionscadail iontacha a chruthú agus a reáchtáil a d’fhéadfadh a bpobail a athrú ó bhonn in 2020. Cuirfear tús leis an bpróiseas iarratais ar an 2 Aibreán agus is é an dáta deiridh a ghlacfar le Léirithe Spéise ná 5pm an 10 Bealtaine.

Beidh seisiún eolais ar siúl againn sa Bhuilín Blasta, an Spidéal, Déardaoin, an 11 Aibreán ag 7pm chun ceist ar bith a bheidh ag iarratasóirí a fhreagairt.

 

Téigh chuig ár leathanach imeachtaí le haghaidh sonraí na seisiún eolais eile a bheidh ar siúl.


Warning: Illegal string offset 'lat' in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 67

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'long' in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 68

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 68

Warning: Illegal string offset 'lat' in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'long' in /home/customer/www/galway2020.ie/public_html/wp-content/plugins/wp-event-manager-google-maps/shortcodes/wp-event-manager-google-maps-shortcodes.php on line 80
Imeachtaí Gaolmhara