Roinn

Unasaka/Tír-Fó-Thoinn

Date 26.10.2021
Venue Galway Arts Centre

Ag leanúint na treorach a d’eisigh Rialtas na hÉireann ar an 12 Márta maidir le bearta nua chun Covid-19 a choinneáil faoi smacht, tá cinneadh déanta ag Aistriú agus Gaillimh 2020 an t-imeacht seo a chur ar athlá.

Cé go bhfuil an-díomá orainn go raibh orainn na cinntí seo a dhéanamh, is í sláinte an phobail an tosaíocht is mó atá againn agus ní mór dúinn comhairle an Rialtais a leanúint.

Déanfar dátaí nua a fhógairt.

Cuireann Aistriú agus Cúirt saothar Miho Ohtsubo i láthair, amharc-ealaíontóir ón tSeapáin a fuair inspioráid ó fhilíocht Nuala Ní Dhomhnaill – duine den aon scríbhneoir déag a bhfuil saothair Ghaeilge leo san áireamh sa tionscadal Aistriú.

Trí dhul i ngleic le sraith Immram Ní Dhomhnaill agus a dán ‘Dubh’ trí aistriúcháin Seapáinise Mitsuko Ohno, tá freagra ar théamaí na dtéacsanna tugtha ag Ohtsubo ar bhealaí an-phearsanta agus cumhachtacha Beidh suiteán Ohtsubo, Black Milk mar chuid den taispeántas, mar aon le saothair eile a léiríonn an tuiscint chomhbhách atá aici ar dhomhan filíochta Ní Dhomhnaill agus ar na buntéamaí a bhaineann leis an domhan sin, buntéamaí na himirce agus an díláithrithe. Beidh a céad taispeántas seo san Eoraip ar siúl ag an am céanna le Féile Idirnáisiúnta Litríochta na Gaillimhe, Cúirt.

 


Aistriúcháin
Mar chuid de thionscadal Aistriú, tá téacsanna imirce le haon scríbhneoir déag Gaeilge á n-aistriú go teangacha iomadúla, rud a chuirfidh an litríocht shaibhir seo ar fáil do léitheoirí nua san Eoraip agus ar fud an domhain. Tá an bailiúchán seo d’aistriúcháin, ar bailiúchán é atá ag fás, á roinnt ar shuíomh gréasáin Aistriú, áit a bhfeicfidh tú aistriúcháin ar dhánta as an tsraith filíochta ‘Na Murúcha a Thriomaigh’ le Nuala Ní Dhomhnaill, chomh maith le dánta agus saothair phróis eile.