Roinn

Ag Ceiliúradh na hÉagsúlachta ar ár Lá Saoire Náisiúnta

21.03.2019

Mar chuid de Pharáid na Féile Pádraig ar an Domhnach, rinne daoine ó gach cearn den domhan agus ó gach cuid den tsochaí ionadaíocht ar Ghaillimh 2020 agus iad ag iompar bratacha a cheiliúrann Gaillimh, Éire agus an Eoraip.

Mar chuid de rannpháirtíocht Ghaillimh 2020 san ócáid, leagadh béim ar an gcaoi a mbeidh Gaillimh mar chroílár cultúrtha na hEorpa, cé go bhfuil sí suite ar imeall thiar na hEorpa.

Ba í an éagsúlacht téama pharáid na Féile Pádraig i mbliana agus bhí sé ar cheann de na ceiliúrtha ba mhó ar an éagsúlacht agus ar an ilchultúrachas i bhféilire imeachtaí na Gaillimhe agus mheall sé suas le 40,000 le páirt a ghlacadh ann. Is deis iontach a bhí ann do Ghaillimh 2020 le bratach na hEorpa a chrochadh  agus níos lú ná bliain  fanta go mbeidh Gaillimh mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

“Bhí níos mó ná 40 duine ag máirseáil i gcuid Ghaillimh 2020 den pharáid agus iad ag déanamh ionadaíochta ar gach ceann de na 27 dtír san AE,” a deir Craig Flaherty, léiritheoir Ghaillimh 2020. “D’iompair daoine as Gaillimh agus as tíortha eile ar fud an domhain bratacha agus iad ag déanamh ceiliúradh ar ár n-éagsúlacht.  Bhí sé iontach a bheith ar shiúlóid le daoine ón oiread sin pobail éagsúla inár gcathair agus muid ag ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig le chéile.”

“D’iompair daoine as Gaillimh agus as tíortha eile ar fud an domhain bratacha agus iad ag déanamh ceiliúradh ar ár n-éagsúlacht.  Bhí sé iontach a bheith ar shiúlóid le daoine ón oiread sin pobail éagsúla inár gcathair agus muid ag ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig le chéile.”

I láthair na huaire tá Gaillimh 2020 ag cur bailchríoch ar an gclár imeachtaí a bheidh mar bhuaicphointe le searmanas oscailte ollmhór in 2020.  I rith an chuid eile den bhliain beidh imeachtaí spreagúla agus ócáidí iontais ar fud Chathair agus Chontae na Gaillimhe.  Déanfaidh 2020 ceiliúradh ar gach gné den chultúr ón amharc-ealaín agus an amharclannaíocht go damhsa agus scannánaíocht.

Is deis iontach a bheas sa bhliain 2020 le naisc níos láidre a chruthú idir an chathair agus an contae, chun ár gcultúr agus beocht na háite eisceachtúla ina mairimid a cheiliúradh  agus chun sochaí níos cuimsithí a spreagadh ionas go mothóidh gach duine go bhfuil siad ina gcuid den phobal céanna.

Baineann sé chomh maith le ceiliúradh a dhéanamh ar na gnéithe is luachmhara de chultúr saibhir na Gaillimhe, na hÉireann agus na Eorpa agus ag an am céanna deis a thabhairt do smaointe nua a theacht chun cinn.