Roinn

Gaillimh 2020 ag tacú le Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe

15.07.2019

Ba mhaith le Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, tréaslú le Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe ar oscailt fhéile na bliana seo, a thabharfaidh cuid de na healaíontóirí is fearr as Éirinn agus ó ar fud an domhain go hionaid ar fud na Gaillimhe. 

Agus muid ag ullmhú chun bheith mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020, tacaímid le tuairimí lucht eagraithe na Féile Ealaíon ar oscailt ghailearaí na féile, maidir leis an ngéarghá do bhonneagar ealaíon i nGaillimh. Cé nach bhfuil sé mar shainchúram ag Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, bonneagar a chur ar fáil, tuigimid an dúshlán atá roimh ealaíontóirí agus an bunriachtanas atá acu.

Léireoidh na suíomhanna éagsúla mórán dár gcuid imeachtaí cultúrtha an bhliain seo chugainn é sin. Agus ár gclár cultúrtha á chur i láthair an bhliain seo chugainn, athrófar ár sráideanna go hamharclann agus ár dtírdhreach go gailearaí. Beidh chuile rud, ó long go haerfort, ina suíomhanna do chomhshaothar ealaíne agus ina spásanna cultúrtha lán de spreagadh agus fuinneamh.

Agus muid feasach go maith ar an ngá le díriú ar an bhfadtréimhse, táimid ag obair go dlúth leis na húdaráis áitiúla chun tacú lena straitéisí cultúrtha. Tá sí mar uaillmhian chomhroinnte againn go mbeidh tionchar ag an ócáid chultúrtha faoi leith seo mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa ina spreagadh d’oidhreacht um bonneagar ealaíon do Ghaillimh.