Roinn

An chéad chleachtadh den chliar pobail ag cur tús leis na hullmhúcháin

25.11.2019

 

Tá sé in am duit do bhosa a bhualadh, do chosa a ghreadadh nó callán a dhéanamh i searmanas oscailte ghaillimh 2020 príomhchathair chultúir na heorpa.

 

Tiocfaidh an chliar pobail do shearmanas oscailte Ghaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa le chéile don chéad uair in Leisureland, Gaillimh, ar an Satharn, an 30 Samhain ó 1pm chun tús a chur leis an hullmhúcháin d’ócáid oscailte faoi leith.  Tá Gaillimh 2020 ar thóir suas le 2,020 duine glórach ó gach cearn de Ghaillimh agus níos faide i gcéin a ghlacfaidh seilbh ar bhailte agus ar shráideanna na Gaillimhe ón 2 go dtí an 8 Feabhra.  Murar chláraigh tú go fóill, ná bí buartha, tá am agat fós. Is féidir le haon duine a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh dul chuig Leisureland ar an 30 Samhain, tabhair cara leat, agus bí páirteach sa cheiliúradh, nó cláraigh ar líne sna seachtainí romhainn ag https://galway2020.ie/ga/cliar/

B’fhéidir go dteastaíonn uait do bhaile dúchais féin a cheiliúradh; éalú ó ghnáthchúrsa an lae; glacadh le dúshlán nua; triail a bhaint as rud éigin difriúil le do chairde nó bualadh le cairde nua, tá na milliúin fáthanna ar cheart duit bheith rannpháirteach i searmanas iontach oscailte Ghaillimh 2020.  I measc na bpáirteanna tá cnagcheoltóirí agus cantairí á lorg don cheiliúradh a mhairfidh seacht lá. Fáilteofar roimh dhaoine de gach cumas.  Más féidir leat do bhosa a bhualadh, do chosa a ghreadadh nó pota agus panna a lascadh, is tusa an duine céanna atá uainn.

Ag an gcéad chleachtadh ar an 30 Samhain, gheobhaidh an chliar ón bpobal spléachadh eisiach ar na pleananna iontacha do bhailchríoch an tsearmanais oscailte chomh maith leis na sé fhéile tine a bheidh ar siúl sa Chlochán, ar an Spidéal, i dTuaim, Béal Átha na Sluaighe, Port Omna agus Baile Átha an Rí.   Beidh na foirne teicniúla, ceoil agus oiliúna a bheidh i mbun an mhórthaispeántais i láthair chun léargais a thabhairt ar a bhfuil beartaithe acu!  Leanfar ar aghaidh leis na cleachtaí roimh an searmanas oscailte agus beidh an chliar ag obair taobh le daoine cruthaitheacha a bhfuil cáil dhomhanda orthu.

Ócáid oscailte faoi leith a bheidh ann, ag tarraingt ar théamaí áitiúla agus ar thraidisiúin an chontae, ag insint scéalta na háite agus na ndaoine seo, á insint ag muintir na háite, don domhan.  Is féidir le duine ar bith atá os cionn ocht mbliana déag d’aois páirt a ghlacadh agus tá an lucht eagraithe ag glaoch ar theaghlaigh, grúpaí cairde, comharsana, baill foirne agus grúpaí pobail chun clárú agus a n-áit a ghlacadh i seachtain a mhairfidh sa chuimhne go brách ag cur tús le bliain iontach.

Féile ársa de chuid na nGael is ea Imbolc ina ndéantar ceiliúradh ar dheireadh an gheimhridh agus ar thús na bliana nua. Déanfaidh sé ceiliúradh freisin ar thús Ghaillimh 2020 mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.  Tá an searmanas oscailte, a mhairfidh ar feadh seachtaine, á léiriú ag Wonder Works. D’oibrigh foireann chumasach Wonder Works ar shearmanais oscailte na gCluichí Oilimpeacha san Aithin, i Londain agus in PyeongChang, i measc mórimeachtaí domhanda eile.

Is é Gaillimh 2020 an t-imeacht cultúrtha is mó agus is casta ar tugadh faoi riamh ar oileán na hÉireann. Beidh breis agus 1,900 imeacht ar siúl ar fud 154 tionscadal, 170 comhpháirtíocht agus tionscadal i gcomhar le healaíontóirí áitiúla, náisiúnta, Eorpacha  agus le heagraíochtaí cultúrtha as breis agus 30 tír ar leith.

An bhfuil suim agat?


Tuilleadh Eolais