Roinn

Bailígí Timpeall…

04.11.2019

Tá Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, ar thóir daoine le bheith páirteach sa Searmanas Oscailte.

Inniu, tá glaoch oscailte á fhógairt ag Gaillimh 2020 chun teacht ar chliar ina mbeidh suas le 2,020 duine as pobail ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe agus ó áiteanna níos faide i gcéin chun páirt a ghlacadh sa searmanas oscailte agus ceiliúradh á dhéanamh ar Ghaillimh mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. Beidh cnagcheoltóirí agus cantairí á roghnú chun páirteanna a ghlacadh sa cheiliúradh oscailte, ceiliúradh a mhairfidh ar feadh seacht lá, ach beidh daoine á roghnú freisin do pháirteanna eile. Beidh fáilte roimh dhaoine ar gach leibhéal cumais. Más féidir leat bualadh bos a dhéanamh, do chosa a ghreadadh ar an talamh nó pota agus panna a lascadh, is tusa an duine céanna atá ag teastáil.   

Cuirfear tús leis an gceiliúradh le searmanas siombalach bainte móna ar Lá Fhéile Bríde agus réabfaidh féilte lasracha amach i mbailte ar fud an chontae ar feadh seacht n-oíche as a chéile ón Domhnach, an 2 Feabhra. Diaidh ar ndiaidh, bogfar níos gaire don chathair sa chéad seachtain d’Imbolc, le himeachtaí ar siúl sa Chlochán, sa Spidéal, i dTuaim, i mBéal Átha na Sluaighe, i bPort Omna agus i mBaile Átha an Rí, agus glacfaidh cliar ollmhór a thiocfaidh ón bpobal ina iomláine ceannas ar shráideanna agus ar chearnóga chathair na Gaillimhe ar thráthnóna Dé Sathairn, an 8 Feabhra, do mhórthaispeántas amuigh faoin aer.

 

Féile ársa de chuid na nGael is ea Imbolc ina ndéantar ceiliúradh ar dheireadh an gheimhridh agus ar thús na bliana nua. Déanfaidh sé ceiliúradh freisin ar thús Ghaillimh 2020 mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. Tá an searmanas oscailte, a mhairfidh ar feadh seachtaine, á léiriú ag Wonder Works. D’oibrigh foireann chumasach Wonder Works ar shearmanais oscailte na gCluichí Oilimpeacha san Aithin, i Londain agus in PyeongChang, i measc mórimeachtaí domhanda eile. 

Beidh an t-imeacht oscailte seo uathúil agus bainfear leas as téamaí agus as traidisiúin áitiúla ó cheantair ar fud an chontae. Féadfaidh duine ar bith atá os cionn ocht mbliana déag d’aois páirt a ghlacadh ann agus tá an lucht eagraithe ag iarraidh ar theaghlaigh, cairde, comharsana, comhimreoirí agus grúpaí pobail a n-ainmneacha a chur síos agus páirt a ghlacadh sa tseachtain uathúil seo a mhairfidh i gcuimhne na ndaoine agus tús á chur le bliain iontach. 

Beidh cleachtaí ar siúl roimh an searmanas oscailte agus beidh na taibheoirí deonacha ag obair le daoine cruthaitheacha a bhfuil cáil dhomhanda orthu. Beidh siad siúd a bheidh páirteach sna himeachtaí in aon cheann de na bailte ar fud na Gaillimhe páirteach freisin sa ghné dheiridh den searmanas oscailte, imeacht a bheidh ar siúl amuigh faoin aer agus nach ndéanfar dearmad choíche air

 

Beidh an t-imeacht seo fréamhaithe go domhain i nGaillimh, imeacht ina dtabharfar gach duine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar thús Príomhchathair Chultúir na hEorpa le seachtain oscailte nach mbeidh a sárú le fáil.”

Bhí an méid seo le rá ag Piers Sheppard, Stiúrthóir Wonder Works; “Beidh an t-imeacht seo fréamhaithe go domhain i nGaillimh, imeacht ina dtabharfar gach duine le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar thús Príomhchathair Chultúir na hEorpa le seachtain oscailte nach mbeidh a sárú le fáil. Táimid ar thóir gach duine atá os cionn ocht mbliana déag d’aois agus ar breá leo spraoi a bheith acu agus iad ag foghlaim rud éigin nua, daoine atá ag iarraidh ceiliúradh a dhéanamh ar an bhfuinneamh cruthaitheach atá ina bpobal, ina gcontae agus ina gcathair féin.  

“Beidh fáilte roimh dhaoine ar gach leibhéal cumais.  Más duine thú a thosaíonn ag crónán nuair a chloiseann tú fonn an amhráin is ansa leat agus más féidir leat pota agus panna a lascadh, tá tú réidh don seó seo. Mar chúiteamh ar do chuid ama agus ar do chuid fuinnimh, beidh tú ag obair leis na daoine is fearr sa tionscal, stiúrthóirí agus léiritheoirí den scoth a bhfuil a gcáil i bhfad is i ngearr mar gheall ar an gcumas atá acu glór dochreidte a chruthú le cliar ón bpobal.  Geallaimid go mbeidh dea-thoradh ar bhur n-iarrachtaí. 

Bhí an méid seo le rá ag Helen Marriage, Stiúrthóir Cruthaitheach Ghaillimh 2020 “Seo an t-am a nglacfaidh muintir uile na Gaillimhe seilbh ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. Cuirfear tús leis an searmanas oscailte ar Lá Fhéile Bríde, searmanas nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, agus mairfidh an ceiliúradh ar feadh seachtaine. Bainfear leas as téamaí agus as traidisiúin áitiúla chun na scéalta a bhaineann leis an dúiche seo agus lena muintir a insint agus beidh an lucht féachana go léir páirteach sna gníomhaíochtaí. Caithfidh gach duine teacht. Is fada liom go dtosóidh sé.” 

Is é Gaillimh 2020 an t-imeacht cultúrtha is mó agus is casta ar tugadh faoi riamh ar oileán na hÉireann. Beidh breis agus 1,900 imeacht ar siúl ar fud 154 tionscadal, 170 comhpháirtíocht agus tionscadal i gcomhar le healaíontóirí agus eagraíochtaí cultúrtha áitiúla, náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta  as breis agus 30 tír ar leith.  

An bhfuil suim agat?


Tuilleadh Eolais