Roinn

Bailte Beaga Smaointe Móra in Athuair

04.04.2019

bliain caite ó bhí an chéad bhabhta de Bhailte Beaga Smaointe Móra ar siúl timpeall na cathrach agus an chontae.

Ó shin i leith, forbraíodh tionscadail shamhlaíocha do phobail éagsúla i gcomhar le Gaillimh 2020.  Thángadar le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar na gnéithe faoi leith a bhaineann lena bpobal féinan spiorad, an chruthaitheacht, an caidreamh…. agus baineadh torthaí den chéad scoth amach 

As 52 tionscadal éagsúil a maoiníodh i mBabhta 1, reáchtáladh 20 cinn de raon leathan imeachtaí agus ceardlann in 2018. Eagraíodh féilte spraíúla, ceardlanna oideachasúla, tionscadail cheardaíochta, imeachtaí ceoil, tionscadail scannánaíochta agus grianghrafadóireachta, féile teanga agus tionscadal cuilteála. Reáchtálfar na 32 tionscadal eile le linn 2019.  

D’fhógair Gaillimh 2020 an tseachtain seo an dara babhta den chlár, Bailte Beaga Smaointe Móradeis iontach eile do phobail tionscadal a fhorbairt do chlár cultúrtha Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa 

Tugann clár Bailte Beaga Smaointe Móra deiseanna do ghrúpaí fud fad an chontae bheith bainteach leis an mbliain speisialta seo trína dtionscadail ealaíne féin, agus bheith mar chuid de chlár iontach ealaíne agus cultúrtha, a fhásfaidh as fréamhacha sainiúla Gaelacha, ag féachaint thar Ghaillimh agus Éirinn, i dtreo na hEorpa.”

€200,000 curtha i leataobh don chlár agus tacófar leis na grúpaí pobail rathúla chun tionscadail iontacha a chruthú agus a eagrú a d’fhéadfadh a bpobail a athrú   ó bhonn in 2020. 

Beidh grúpaí á lorg ag Gaillimh 2020 a léireoidh comhar, uaillmhiain, rannpháirtíocht an phobail, an ghné Eorpach, agus a dhíreoidh ar chroíthéamaí Ghaillimh 2020. Is féidir le tionscadail díriú ar chroíthéama amháin, ar phéire acu, ar na croíthéamaí uileTírdhreach, Teanga agus Imirce. 

Is é tuairim Helen Marriage, Stiúrthóir Cruthaitheach, Gaillimh 2020, gur am iontach é an glao oscailte seo do Ghaillimh 2020, fad atá Gaillimh ag ullmhú do bhliain fhíorspeisialta do Ghaillimh. Tugann clár Bailte Beaga Smaointe Móra deiseanna do ghrúpaí fud fad an chontae bheith bainteach leis an mbliain speisialta seo trína dtionscadail ealaíne féin, agus bheith mar chuid de chlár iontach ealaíne agus cultúrtha, a fhásfaidh as fréamhacha sainiúla Gaelacha, ag féachaint thar Ghaillimh agus Éirinn, i dtreo na hEorpa.” 

 

Is féidir le grúpaí leasmhara iarratas a chur isteach ar mhaoiniú trí shuíomh gréasáin Ghaillimh 2020 roimh an spriocdháta de 5pm, an 10 Bealtaine 

 

  tuilleadh eolais uait maidir leis an nGlao Oscailte, reáchtálfar na seisiúin eolais sna hionaid seo a leanas: 

  • Amharclann an Clifden Station House, An Clochán, Máirt, 9 Aibreán, 7pm 
  • Oifigí Ghaillimh 2020, 16 Bóthar na gCeannaithe, Céadaoin, 10 Aibreán, 7pm 
  • Builín Blasta, An Spidéal (reáchtálfar an cruinniú seo trí Ghaeilge), Déardaoin, 11 Aibreán, 7pm 
  • Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe, Máirt, 16 Aibreán, 7pm 
Imeachtaí Gaolmhara