Roinn

Bí páirteach i gceol na n-óg atá ag teacht chun cinn i nGaillimh

28.03.2019

Más spéis leat cúrsaí ceoil agus má tá tú idir 13 bliana agus 18 mbliana d’aois, tá tionscadal Livefeed Ghaillimh 2020 ag tairiscint deis iontach duit chun dul céim níos faide.

Is tionscadal é seo ina dtugtar cuireadh do dhaoine óga ar spéis leo cúrsaí ceoil páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna agus in imeachtaí ar fud Chathair agus Chontae na Gaillimhe, agus beidh an chéad imeacht eile den tsraith ar siúl Dé Sathairn an 30 Márta sa Zone Youth Café sa Ghort.

Tá sé d’aidhm ag Livefeed cultúr ceoil don aos óg a fhorbairt i gCathair agus i gContae na Gaillimhe agus daoine óga a chumasú chun a spéis sa cheol a fhorbairt – bíodh sin i seinnt ceoil, i léiriú imeachtaí, i léiriú fuaime nó físe, go cur chun cinn an cheoil, na hiriseoireachta agus na grianghrafadóireachta.

Cuirfidh an tionscadal deiseanna nua ar fáil don aos óg chun sult a bhaint as ceol beo i dtimpeallacht atá oiriúnach don óige agus bualadh le daoine eile ar nós iad féin agus a bheith treoraithe ag foireann a bhfuil taithí acu sa réimse seo.

Casfaidh foireann Livefeed le daoine óga áitiúla i ngach áit sa chontae ar spéis leo cúrsaí ceoil, reáchtálfaidh siad ceardlann bunaithe ar an gcomhairliúchán seo agus oibreoidh siad leis na daoine óga a ghlacann páirt chun ócáid cheoil don óige a eagrú ina gceantar.

Idir na ceardlanna contae seo, reáchtálfar ceardlanna agus imeachtaí maidhc oscailte go rialta de chuid Livefeed i gCathair na Gaillimhe, rud a thabharfaidh deis do cheoltóirí óga ón gcathair agus ón gcontae atá páirteach sa tionscadal aithne a chur ar a chéile agus Criú Óige Livefeed a bhunú.

Beidh Livefeed á chur i láthair ag croífhoireann ar a bhfuil Tracy Bruen, Eoin Dolan agus David Boland. Mar fhoireann, tá an t-uafás scileanna agus taithí acu ar go leor gnéithe éagsúla de léiriú ceoil agus imeachtaí, ar straitéisí digiteacha agus ag obair leis an óige. D’oibrigh siad le chéile cheana chun Sos a eagrú, sraith imeachtaí ceoil do gach aoisghrúpa in Amharclann Oileán Altanach, agus Citóg Records, lipéad ceoil faoi cheannas ealaíontóra agus comhchoiteann.

Beidh an t-imeacht ar siúl Dé Sathairn an 30 Márta ag a 2i.n. sa Zone Youth Café, An Gort.

Imeachtaí Gaolmhara