Roinn

Bruth faoi Thír: Tá súil againn go mbeidh sé ag cur báistí in 2020

09.08.2018

Tá tionscadal príomhimeachtaí ‘Gaillimh 2020’ Báisteach Go Deo! | Hope It Rains ag eagrú ceardlann spleodrach do dhaoine óga i mí Lúnasa. Tá sé mar aidhm ag an gceardlann seo ár ndearcadh maidir le drochaimsir fhliuch ghruama na Gaillimhe a athrú.

Tá an ‘Ceardlann do Chumadóirí Weatherbots’ ar siúl ar feadh cúig lá iontacha agus dírithe ar an aoisghrúpa 14-19 a bhfuil samhlaíocht mhór acu, ar breá leo triail a bhaint as rudaí éagsúla agus a lorgóidh bealaí éasca, spraíúla fiú le bheith taobh amuigh, is cuma cén chaoi a bhfuil an aimsir.

Tá an ceardlann ar siúl in Ionad Uí Dhonnchadha, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, idir an 13 – 17 Lúnasa ón 10r.n. go dtí 4i.n. Tá foireann ealaíontóirí agus innealtóirí ag tacú leis an gCeardlann agus déanfaidh siad  ‘Weatherbots’ a dhearadh  i dteannta fhoireann óg de chumadóirí. Is micrighineadóirí iontacha iad na ‘Weatherbots’ a úsáideann fuinneamh in-athnuaite chun seirbhísí úsáideacha a chumasú le héascaíocht a dhéanamh le bheith taobh amuigh i ngach cineál aimsire.

I rith na cúig lá, cuirfidh na rannpháirtithe smaointe le chéile ó choincheapa agus ar aghaidh go dearaí mionsonraithe. Foghlaimeoidh an fhoireann faoi fhuinneamh in-athnuaite ón ngaoth, ón bhfarraige, ó dhaoine agus ó fhoinsí eile. Déanfaidh siad tobsmaoineamh i dteannta a chéile chun na seirbhísí  ar féidir a chumasú chun tacú le gníomhaíocht amuigh faoin aer. Ag deireadh na seachtaine, tabharfaidh an fhoireann an dearadh críochnaithe den ‘Weatherbot’ ar lámh don phróiseas déantúsaíochta agus tiocfaidh siad le chéile arís i mí Mheán Fómhair chun é a shuiteáil agus a láinseáil.

“An tairbhe is fearr a bhaint as an drochaimsir, ‘Báisteach Go Deo! | Hope It Rains’. Tá an tionscadal seo ag iarraidh ár gcaidreamh leis an aimsir i nGaillimh a athrú sa gcaoi nuair a thiocfaidh 2020, go mbeidh Gaillimh ina háit a mbeidh tóir ag daoine uirthi mar gheall ar an mbáisteach agus ar an ngála! Tá sé mar aidhm againn go mbeidh muintir na Gaillimhe agus ár n-áiteanna in ann déileáil leis an aimsir agus an aeráid. Táimid ag iarraidh foinse cruthaíochta agus foinse pobail a dhéanamh den aimsir, muintir na Gaillimhe a bheith páirteach ann, iad ag baint taitneamh agus sult aisti, is cuma cén aimsir atá á tuar.”  a deir Ríonach Ní Néill, Stiúrthóir Cruthaíoch, Báisteach Go Deo! | Hope It Rains.

I measc fhoireann deartha Weatherbots, tá na healaíontóirí; Dr Ríonach Ní Néill, Tony Fegan, Gavin Morgan, Andrew Siddall, agus na hinnealtóirí Dr James Lee, agus Dr Maeve Duffy, chomh maith le mic léinn ó Rannóg na hInnealtóireachta, Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Ní gá go mbeadh taithí agat ar dhearadh ná ar líníocht chun páirt a ghlacadh sa cheardlann, ach caithfidh tú a bheith sásta do shamhlaíocht a úsáid, oibriú mar fhoireann agus taitneamh a bhaint as mar aon le dul sa seans. 25 áit atá ar fáil agus tá siad saor in aisce ach ní foláir d’áit a chur in áirithe roimh ré. Léirigh do shuim anseo ar líne le d’ainm, d’aois (14 – 19 mbliana d’aois) do sheoladh agus d’uimhir theagmhála chomh maith le cúpla líne ag míniú cén fáth gur mhaith leat an dúshlán seo a thógáil ort féin agus beidh an fhoireann i dteagmháil leat. Ní theastaíonn scileanna bogearraí ná deartha ach má tá na scileanna sin agat, ba mhór ag an bhfoireann a bheith ar an eolas. Dóibh siúd atá faoi 18, seolfar amach duillín chun cead i scríbhinn a fháil ó thuismitheoir/chaomhnóir.

Déanaimis Gaillimh síondíonach!

Imeachtaí Gaolmhara