Roinn

Cosáin Nua á Réiteach i dTuaim

11.07.2019

Is baile é Tuaim atá lán de stair. Beidh go leor leaganacha de stair an bhaile Mheánaoisigh á insint ag muintir na háite ag féile deireadh seachtaine a bheidh ag tosú ar an Satharn, an 20 Iúil.  

Ag déanamh machnaimh ar stair chasta Thuama agus an pobal éagsúil atá ann inniu, cuireann Paving New Pathways clár imeachtaí ar siúl lena n-áirítear “leabharlann dhaonna”, taispeántas closamhairc, conair oidhreachta agus mórthaibhsiú ceoil.  

D’eascair an tionscadal ceannródaíoch seo de chuid chlár Ghaillimh 2020, Bailte Beaga Smaointe Móra, as plé i measc Coiste Féile ‘The Three Rings’, Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann agus ealaíontóirí áitiúla as cúlraí cultúrtha éagsúla. Dar le comhordaitheoir féile ‘The Three Rings’, Marian Williams, bhí sé soiléir gur theastaigh ó gach grúpa ardán a thabhairt don phobal. Bhí an méid seo a leanas le rá aici: “a common thread, of giving everyone in Tuam’s community a platform to celebrate their differences and connect in one place, became clear.”  

De réir mar a aistríonn cultúir nua go Tuaim, bíonn fonn ar mhuintir an bhaile scéalta a roinnt agus éisteacht le scéalta a chéile. I gcomhar leis an Leabharlann Dhaonna, tabharfaidh ‘Unjudge Me’ deis do dhaoine é sin a dhéanamh. Is eagraíocht idirnáisiúnta í an Leabharlann Dhaonna, a bunaíodh in 2000 leis an aidhm dul i ngleic le claontacht trí chumarsáid, go háirithe i measc daoine nach mbíonn deis acu go minic bualadh lena chéile sa saol laethúil. Freagraíonn an leabharlann seo ceisteanna na bpátrún trí dhaoine a thabhairt amach ar iasacht, seachas leabhair. Is féidir le haon duine a bhfuil suim acu cuairt a thabhairt ar Leabharlann Thuama ag 3pm ar an Satharn chun áit a fháil.  

Ar an lá céanna, beidh an taispeántas closamhairc ‘Echoes of Voices’ ar siúl, ina mbeidh scéalta, cuimhní cinn agus agallaimh ó bhaill chraobh Thuama de Chumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann. Beidh taifeadtaí de cheithre amhrán traidisiúnta aitheanta as Tuaim le cloisteáil leis na scéalta, i Spáinnis, i bhFraincis agus i nGaeilge, a bhuíochas le scileanna aistriúcháin páistí scoile áitiúla. Osclófar an taispeántas thuas staighre i bhfoirgneamh Halla an Bhaile, ag marcáil an stad deiridh ar chonair na féile, ‘Walk in their Footsteps’ (ar siúl ar an Satharn freisin). Leanann ‘Walk in Their Footsteps’ bealach stairiúil trí lár an bhaile, ag tabhairt cuireadh do rannpháirtithe dul siar sna blianta, agus eolas a fháil ar na daoine a lonnaigh iad féin i dTuaim tamall fada rompu. Is conair ar leith í toisc go ndíríonn sí ar fhoirgnimh tráchtála mar Books ’n’ More, Fallons for Men agus Geraghty’s, chomh maith le suíomhanna oidhreachta mar an tSeanbheairic. 

Ní féile í mura bhfuil críoch cheolmhar léi, agus is cinnte nach gcuirfidh an mórthaibhsiú faoin aer ag an Seamlas ar an Domhnach díomá ar dhuine ar bith. Cuirfidh Katie O’Connor as Citóg Records (comharghrúpa eile nasctha le Bailte Beaga Smaointe Móra) tús leis an gceol ag 8pm, agus ina diaidh beidh ceoltóirí traidisiúnta ó Chomhaltas Thuama, mar aon leis an amhránaí-scríbhneoir agus iomaitheoir Junior Eurovision, Ellen Keane. Casfaidh Padraig Stevens agus Leo Moran as na Saw Doctors an t-amhrán cáiliúil ‘Tuam Beat’ i gcomhluadar 30 drumadóirí ón ngrúpa Drumadore, i stíl tobshlua nach bhfacthas riamh roimhe. Mar aitheantas do dhaonra Eorpach Thuama, glacfaidh an tobshlua páirt i leagan córúil d’amhrán aitheantais na hEorpa, “Ode to Joy” le Beethoven. Is féidir le daoine a bhfuil dúil acu sa damhsa bheith ag tnúth go mór le réimse leathan de thallann ó ghárthach mholta go damhsa hip-hop,  nuair a rachaidh SL Dance Technic agus Ace High Cheerleading & Gymnastics amach ar na sráideanna. 

 

Is seoid é Paving New Pathways i gclár Bhailte Beaga Smaointe Móra.  Beidh iontas ceart ort an samhradh seo nuair a fheicfidh tá cad atá le tairiscint i dTuaim.  

Imeachtaí Gaolmhara