Roinn

Éileamh ar Leasú Árachais Chun Tacú le Comhpháirtí Tionscadail

18.11.2019

Is ábhar imní do Ghaillimh 2020 é an dúshlán atá roimh ár gComhpháirtí Cultúrtha, Sorcas Pobail na Gaillimhe, agus roimh an tionscal ar an iomlán.

 

Is mór an trua go bhfuil an eagraíocht seo agus an earnáil i gcoitinne, a chuireann forbairt phearsanta, chruthaitheach agus choirp ar fáil dá mbaill, chomh maith le siamsaíocht mhórthaibhseach do lucht féachana, buailte ag an ngéarchéim árachais in Éirinn. Agus Gailllimh, thar ceann na hÉireann, ag ullmhú chun bheith ina Príomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020, is é an aidhm atá againn ná ardán a thabhairt don chuid is fearr dár gcultúr, agus tá ról suntasach ag sorcas, taibhléirithe sráide agus spórt inár gclár bliana. Ag am a bhfuil súile an domhain ag féachaint i dtreo na Gaillimhe agus na hÉireann, tá todhchaí na gcompántas agus na n-eagraíochtaí seo a léiríonn mórthaispeántais agus a reáchtálann cláir rannpháirtíochta pobail i mbaol.

 

Leanfaidh Gaillimh 2020 ag obair go dlúth le Sorcas Pobail na Gaillimhe agus an earnáil i gcoitinne chun tacú leis an nglaoch práinneach um leasú árachais a theastaíonn chun go leanfaidh siad ar aghaidh leis an obair iontach agus ríthábhachtach seo atá ar bun acu” – Patricia Philbin, Príomhfheidhmeannach, Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.