Roinn

Fáilte Chroíúil roimh Rijeka, Port Éagsúlachta na Cróite

27.06.2019

Agus Gaillimh á réiteach chun borradh a chur faoi chultúr in 2020, tá ár gcomhpháirtí mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, Rijeka, i mbun ullmhúchán dá gcuid féin. 

Tá spásanna nua cruthaitheacha ar tí oscailt cois abhainn an Rječina mar chuid de chlár athchóirithe Rijeka Sweet & Salt’, agus tá lár na cathrach chun éirí níos glaise le cabhair ó athfhorbairtí ‘Green Wave’. Tá cáil ar an gcalafort longthógála mar láthair thástála d’ealaíontóirí ceannródaíocha, puncaí agus réabhairí. Le radhairc an chósta, bia mara agus stíl bhoihéamach, tá go leor cosúlachtaí idir Rijeka agus Gaillimh.  Tá an dá chathair ag féachaint chuige aird a tharraingt ar an gcomhthuiscint sin, le Gaillimh ag cur fáilte roimh thoscaireacht ó Rijeka ar an 27 Meitheamh.  Tarlaíonn an chuairt ag deireadh cheiliúradh Lá Státachta – ag comóradh forógra saoirse na Cróite i 1991 ó iar-stát sóisialach na hIúgslaive.   

Cuireadh tús leis an gcuairt ag imeacht tionscnaimh ag EPIC (Músaem Imirce na hÉireann) i mBaile Átha Cliath, agus ansin rinne an grúpa a mbealach i dtreo chósta an iarthair, áit a bhfuil clár ama de cheol agus gníomhaíochtaí faoi lánseol.  I measc na dtoscairí tá Ambasadóir na Cróite chun na hÉireann, H.E. Ivan Mašina, Méara Rijeka Vojko Obersnel, Reachtaire Ollscoil Rijeka, Snježana Prijić Samaržij agus Stiúrthóir an Bhoird Turasóireachta, Petar Škarpa. Mar chuid den toscaireacht freisin tá Stiúrthóir Cumarsáide agus Comhpháirtíochta Rijeka 2020, Irena Kregar Šegota, agus Comhordaitheoir Comhpháirtíochtaí agus Prótacail, Dorian Celcer, mar aon le triúr ceoltóirí traidisiúnta ón gCróit. Beidh an grúpa ag seinm ceoil le linn na cuairte – Zoran Majstorović ar an liúit, le Zlatko Volarić agus Zlatka Jurković ar sopila (gaothuirlis thraidisiúnta). I gcomhar le ceoltóirí na Gaillimhe, Aindrias de Staic agus Moisés Mas García, déanfaidh siad iniúchadh ar na ceangail cheolmhara trasna an dá chultúr.  Is í an éagsúlacht téama Rijeka 2020, agus an spreagadh taobh thiar de ‘27 Neighbourhoods’ – gréasán comhoibrithe a nascann 27 comharsanacht in Rijeka (agus an ceantar máguaird) le 27 pobal i mballstáit eile an AE.  Bualfaidh rannpháirtithe ‘27 Neighbourhoods’  ón sráidbhaile cois farraige, Lovran, le heagraithe áitiúla ó thionscadail phobail de chuid chlár Ghaillimh 2020, Bailte Beaga Smaointe Móra, chun smaointe um chomhoibriú amach anseo a phlé.   

 

Tá cosúlachtaí idir stair na hÉireann agus na Cróite ar bhealaí nach mbeifeá ag súil leo. Bhí baint ag na Gaeil le stair na Cróite chomh fada siar le Cogaí Napoléon, nuair a thiomáin fear na hIarmhí, Laval Nugent, fórsaí amach as na críocha a bhí ina n-ábhar achrainn, a dtugtar an Chróit orthu anois.  Ba shaighdiúir gairmiúil leithleach é Nugent a raibh dílseachtaí éiginnte aige, ach bhí cion speisialta aige ar an gCróit. Léirigh sé lántacaíocht níos déanaí d’iarrachtaí Ban Josip Jelačić chun neamhspleáchas a fháil ón Ostair agus ón Ungáir. Ina shaol príobháideach, bhailigh Nugent cnuasach mór de shaothar ealaíne agus bhí sé chaisleán ina sheilbh aige.  Rinne Nugent Caisleán Trsat a athchóiriú ina iarsmalann, agus osclaíodh na tailte breátha do phobal Rijeka go luath sna 1800idí. Seolfar taispeántas ar a shaol – “saighdiúir agus bailitheoir” ag 4pm, an 27 Meitheamh i bhFoirgneamh Taighde Hardiman, OÉ Gailllimh.  

 

Ag am éiginnte polaitíochta san Eoraip, seasann an teacht le chéile seo de dhá chathair do thuiscint atá ag neartú idir dhá bhallstát de chuid an AE. Cuirfear síolta an chomhoibrithe; feicfimid cad a fhásfas astu. 

Imeachtaí Gaolmhara