Roinn

Fáilte is Fiche

Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins.

24.09.2019

“Mar Uachtarán na hÉireann, is pribhléid ar leith dom an clár seo d’imeachtaí ceiliúrtha Gaillimh 2020 a chur i láthair; is clár é, is cinnte, a léireoidh
an fáth a bhfuil an teideal Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 tuillte ag Gaillimh.

Cuirfear tús leis an gclár i mí Feabhra chun teacht leis an bhféilire ársa Ceilteach – gan chaint ar an tsúil le haimsir fheabhsaithe – agus is cnuasach uaillmhianach tionscadal agus léirithe atá bunaithe ar na ceithre shéasúr Cheilteacha, Imbolc, Bealtaine, Lughnasa agus Samhain atá sa chlár atá á chur i láthair anseo inniu. Ar fud an chláir léirítear an coincheap lárnach den turas ciorclach, bliantúil agus síoraí ón dorcha go dtí an sorcha, ó ghruaim an gheimhridh go fómhar an tsamhraidh agus cuireann sé é féin i láthair an athuair.

Is clár Éireannach a bheidh in Gaillimh 2020, a mbeidh ábharthacht uilíoch ag baint leis agus a mbeidh spéis ann. Cuirfidh an fhéile léargais uathúla
Gaillmheacha, Éireannacha agus idirnáisiúnta ar fáil agus déanfar plé ar théamaí tipiciúla na hÉireann, amhail teanga, tírdhreach agus imirce.

Tá an turas, ar cuireadh tús leis nuair a chuir grúpa beag daoine díograiseacha leabhar tairisceana Gaillimh 2020 i láthair, ag druidim anois leis an staid deiridh is cinniúnaí agus clár na bliana á nochtadh anois. Níl aon amhras orm ach gur ábhar spreagtha agus múscailte an clár sna leathanaigh seo agus dá réir sin go spreagfar obair bhreise chruthaitheach i nGaillimh agus níos faide i gcéin.

Is sochaí atá againne ar mór aici saothar na samhlaíochta agus a bhfuil meas aici ar theacht le chéile na cruthaitheachta, na tallainne agus an scéil mhaith. Bhí an tsamhlaíocht lárnach i gcruthú agus in athshainiú na féiniúlachta Éireannaí ar feadh ár staire, agus tá sé ceart go ndéanfadh Gaillimh 2020 a suntas ríthábhachtach maidir le todhchaí na hÉireann a cheiliúradh chomh maith.

Déanann an focal ‘meitheal’ cur síos ar an traidisiún i measc phobal na tuaithe cruinniú le chéile chun cuidiú lena chéile sa dlúthshaothrú ar an mbonn go bhfuil meon láidir pobail agus cómhalartach ann. Ar an tslí chéanna, táim cinnte de gur ceiliúradh ar mheitheal na bpobal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach, ar cuid díobh sinn, a bheidh in Gaillimh 2020, trí spiorad na meithle, na hionchuimsitheachta agus na rannpháirtíochta.

Féach ar Chlár Ghaillimh 2020
Imeachtaí Gaolmhara