Roinn

Fáiltíonn Gaillimh 2020 roimh mhaoiniú breise €2m ó Chomhairle Contae na Gaillimhe

29.04.2019

D’fháiltigh Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, go mór roimh an gcinneadh inniu ó Chomhairle Contae na Gaillimhe maoiniú breise €2m a chur ar fáil do Ghaillimh 2020.

Mar chuid den fheachtas tiomsaithe airgid atá ag Gaillimh 2020, rinneadh iarratas ar Chomhairle Contae na Gaillimhe le haghaidh maoiniú breise, agus tá ríméad orainn a dheimhniú inniu gur ceadaíodh an maoiniú sin.

Cuirfidh an maoiniú seo go mór le forbairt an chláir uaillmhianaigh de thionscadail mhórscála ar fud an chontae atá á fhorbairt ag an Stiúrthóir Cruthaitheach, Helen Marriage, sa bhreis ar an gclár cultúrtha atá á chur i láthair cheana féin.

Díreoidh an tsraith bhreise mhaoinithe seo ar thírdhreach iontach chontae na Gaillimhe, ag athrú ó bhonn áiteanna aitheanta i mbealaí a chuirfidh iontas agus gliondar ar lucht féachana i bhfad is i gcóngar.

Bliain de chruthaitheacht agus de shuaitheadh atá i ndán dúinn i nGaillimh 2020, ar fud chontae agus chathair na Gaillimhe, ag tarraingt as seantraidisiúin na hÉireann, fad atáimid ag cur fáilte roimh phobail nua, agus tá forbairt tionscadal úrnua mórscála mar chuid den uaillmhian seo.

Reáchtálfar tuairim is 50% den chlár reatha imeachtaí do Ghaillimh 2020 ar fud an chontae agus déanfaidh an tacaíocht bhreise seo ó Chomhairle Contae na Gaillimhe freastal ar fhorbairt chláir níos leithne ar fud an chontae, lena n-áireofar imeachtaí ollmhóra.

D’fháiltigh Patricia Philbin, Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020, go mór leis an bhfógairt inniu: “Ba mhaith liom an deis seo a thapú buíochas a ghabháil le Comhairle Contae na Gaillimh as a dtacaíocht. Beidh Gaillimh mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa an bhliain seo chugainn, agus tá sé mar uaillmhian againn a thaispeáint d’Éirinn, don Eoraip agus don Domhan Mór cad go díreach atá ar fáil i nGaillimh.  Táimid ag súil gurb é seo ceann de na chéad deonacháin airgeadais chun muid a chumasú an mórthaispeántas seo a chur i láthair.  Is léiriú muiníne é an tacaíocht leanúnach seo ó Chomhairle Contae na Gaillimhe, agus táimid ag súil go spreagfaidh sé daoine eile le teacht chun cinn, chun oidhreacht bhuan a chinntiú, a rachaidh chun leasa na Gaillimhe ar feadh na mblianta”.