Roinn

Fógraíonn Gaillimh 2020 an Dara Babhta de chlár Bailte Beaga Smaointe Móra

02.04.2019

D’fhógair Gaillimh 2020 inniu glaoch iontach do phobail chun tionscadal a fhorbairt do chlár cultúrtha Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

Bronnfaidh Gaillimh 2020 maoiniú de €200,000 ar na grúpaí pobail rathúla chun tionscadail iontacha a chruthú agus a reáchtáil a d’fhéadfadh a bpobail a athrú ó bhonn in 2020.

Is é seo an dara babhta den chlár rathúil, Bailte Beaga Smaointe Móra, a dhéanann ceiliúradh ar an ‘meitheal’ – an seantraidisiún Gaelach nuair a thagann an pobal le chéile i gcomhair cuspóir faoi leith, iad ag obair in éindí ar mhaithe le sprioc choiteann a bhaint amach. Iarrtar ar ghrúpaí leasmhara tionscadail a chruthú a léiríonn comhar, uaillmhian, cruthaitheacht, rannpháirtíocht an phobail, an ghné Eorpach, agus ar ndóigh, a dhíríonn ar chroíthéamaí Ghaillimh 2020. Is féidir le tionscadail díriú ar chroíthéama amháin, ar phéire acu, ar na croíthéamaí uileTírdhreach, Teanga agus Imirce. 

Ba cheart tairiscintí do thionscadail a chur isteach trí shuíomh gréasáin Ghaillimh 2020 roimh an spriocdháta de 5pm, an 10 Bealtaine. 

 

“Is am iontach é seo do Ghaillimh 2020, agus muid ag ullmhú do thús bliana iontaí do Ghaillimh.

Bronnadh maoiniú ar bhreis agus 50 tionscadal ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe sa chéad bhabhta de chlár Bailte Beaga Smaointe Móra. Reáchtáladh breis agus fiche cinn acu cheana féin agus beidh an chuid eile ar siúl le linn 2019. Spreag na tionscadail seo pobail agus ealaíontóirí áitiúla chun éagsúlacht na Gaillimhe a cheiliúradhna háiteanna, na daoine, an cultúr saibhir sa chathair agus faoin tuath. Beidh ról lárnach ag na tionscadail rathúla i mBabhta 2 sa chlár cultúrtha do 2020.   

Ag fógairt an ghlao oscailte don dara babhta de Bhailte Beaga Smaointe Móra, bhí an méid seo a leanas le ag Helen Marriage, Stiúrthóir Cruthaitheach, Gaillimh 2020:  

“Is am iontach é seo do Ghaillimh 2020, agus muid ag ullmhú do thús bliana iontaí do Ghaillimh. Tugann an clár Bailte Beaga Smaointe Móra deiseanna do ghrúpaí fud fad an chontae bheith bainteach leis an mbliain speisialta seo trína dtionscadail ealaíne féin, agus bheith mar chuid de chlár iontach ealaíne agus cultúrtha, a fhásfaidh as fréamhacha sainiúla Gaelacha, ag féachaint thar Ghaillimh agus Éirinn, i dtreo na hEorpa.” 

Beidh seisiúin eolais ag Gaillimh 2020 timpeall an chontae chun freagraí ar bith a bheidh ag iarratasóirí a fhreagairt. Is iad a leanas sonraí na seisiún: 

 

  • Amharclann an Clifden Station House, An Clochán, Máirt, 9 Aibreán, 7pm 
  • Oifigí Ghaillimh 2020, 16 Bóthar na gCeannaithe, Céadaoin, 10 Aibreán, 7pm 
  • Builín Blasta, An Spidéal (reáchtálfar an cruinniú seo trí Ghaeilge), Déardaoin, 11 Aibreán, 7pm 
  • Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe, Máirt, 16 Aibreán, 7pm 

Bailte Beaga Smaointe Móra Babhta 2


Tuilleadh Eolais
Imeachtaí Gaolmhara