Roinn

FRESH STREET#3

25.03.2019

An Seimineár Idirnáisiúnta um fhorbairt na Sráidealaíon | Cuireann FRESH STREET #3 clár ealaíne ilghnéitheach agus samhlaíoch i láthair. 

I mí Eanáir 2019, sheol an ISACS Network, i gcomhpháirt le Gaillimh 2020, glaoch oscailte ar thaispeántais ealaíne mar fhreagra ar an téama ‘Áit agus Féiniúlacht’ do FRESH STREET#3 na bliana seo, a bheidh á reáchtáil i nGaillimh. 

 

Fuarthas 120 iarratas ó ar fud an domhain. Gabhtar buíochas mór leis an bpainéal roghnúcháin díograiseach, Ciaran Walsh as Cultúr Éireann, Tanja Ruiter as Circostrada & HH Producties agus Craig Flaherty as Gaillimh 2020, a chíor gach iarratas go mion. 

 

Tá an-bhród orainn na tionscadail seo a leanas a chur in bhur láthair: 

Our Hands by Vicky Malin (An Ríocht Aontaithe)

Déan féidearthachtaí, scéalta agus mothúcháin do lámh a nochtadh trí theagmháil leis an ealaíontóir Vicky Malin. Ag baint leasa as tascanna simplí láimhe agus comhrá, déanaimid machnamh ar ár bhféiniúlacht trínár lámha. Caith súil úr ar na gnéithe faoi leith atá againn agus cad iad na rudaí a nascann le chéile muid. Maireann gach teagmháil tuairim is 10 nóiméad, do dhuine amháin suas le seisear duine, agus gealltar gur eispéireas an-speisialta a bheidh ann.  

The Ship of Destiny le LUXE (ÉIRE)

Is taispeántas tírdhreacha é Ship of Destiny a thugann lucht féachana agus ealaíontóirí le chéile agus a thugann ar thuras iad ag lasadh tine san áit a bhuaileann an talamh, an fharraige agus an spéir le chéile. Is tóraíocht anama é Long na Cinniúna – Ship of Destiny, agus de réir thraidisiún Imramh, déanann sé iarracht na trí fhírinne a thabhairt le chéile – an fhírinne fhisiceach, an tírdhreach inmheánach agus na saolta eile. 

 

Sráideanna na Gaillimhe | 10pm, 22 Bealtaine | saor in aisce 

New Territories le Deana Kolenčíková (Poblacht na Seice / an tSlóvaic)

Ceistíonn Deana eolas, tuiscint agus samhlaíocht an lucht féachana agus na rannpháirtithe, trí léarscáil Éireann a tharraingt agus a suíomh reatha féin a aithint. Ceistíonn na líníochtaí seo go fo-chomhfhiosach ár bhféiniúlacht agus an dearcadh polaitiúil atá againn ar an saol, rud a bheidh mar bhunús do shuiteán sealadach ar Inis Oírr.  

 

Inis Oírr | 11am, 23 Bealtaine | saor in aisce 

Remnants le Turas Theatre Collective (Éire)

Is cur i láthair coscrach agus cumhachtach ar théama an díláithrithe é Remnants. Ag baint leasa as fuaimdhreach, amharclannaíocht fhisiciúil agus gluaiseacht, insíonn sé scéal mórthaibhseach agus draíochtúil ó thaobh físe de, maidir le trí charachtar ar cuireadh a saolta trína chéile agus a fágadh ina n-aonar gan dídean. Tugtar le chéile cúlraí leochaileacha na gcarachtar seo leis an dóchas atá acu don todhchaí i léiriú álainn a bhfuil cóiréagrafaíocht déanta air. 

 

Inis Oírr | 6pm, 23 Bealtaine | saor in aisce 

One Sink Two Float le Studio Eclipse Collective (An Bheilg)

Dísréad le damhsa agus amharcléiriú. An t-uisce mar anaithnid, doimhneacht, fo-chomhfhios – ligeann sé do rudaí bheith ar snámh nó dul faoi uisce. Ar an scannán tanaí seo idir an barr agus an bun, tógtar an duine isteach go scéal osréalach físiúil. Aimsíonn dhá charachtar a gcothromaíocht ar ardán, idir eatarthu féin, amuigh faoin aimsir. Is domhan thíos é seo, thíos faoin domhan nach bhfeicimid. Ní léirítear ar an dromchla é, nó an léirítear? 

 

An Cladach | 5.30pm, 24 Bealtaine | saor in aisce 

Sa bhreis ar an méid thuas, rinneadh glaoch eile do chlár ealaíontóirí cónaithe i gcomhar le hIonad Ealaíon Áras Éanna, Inis Oírr. Is iad a leanas na healaíontóirí roghnaithe: 

Kate Boschetti agus Liam Wilson (An Iodáil / Albain)

Beidh Kate agus Liam – ealaíontóirí cónaithe le hIonad Ealaíon Áras Éanna – ina gcónaí agus sáite go hiomlán i saol an oileáin ar feadh mhí na Bealtaine. Cruthóidh siad, i gcomhar le muintir an oileáin, saothar úr suíomh-mhothálach, don oileán agus do na hoileánaigh. Bain sult as an gcéad taispeántas den saothar idir lámha, a leanann ar aghaidh ag taiscéaladh théamaí na háite agus na féiniúlachta.  

 

Inis Oírr | 3pm, 23 Bealtaine| saor in aisce 

Maidir le FRESH STREET#3: 

Mar thoradh ar a gcomhpháirtíocht le Circostrada, beidh ISACS Network ina óstach do chomhdháil idirnáisiúnta FRESH STREET#3 i gcomhpháirt le Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa. Reáchtálfar an t-imeacht seo 22 – 24 Bealtaine 2019. Beidh breis agus 250 toscaire idirnáisiúnta ó ar fud an domhain i láthair – daoine a bhfuil cúlra gairmiúil agus paisean do gach rud a bhaineann leis na sráidealaíona acu.  Beidh ealaíontóirí, cleachtóirí, cláraitheoirí, léiritheoirí, féilte, geallsealbhóirí, iriseoirí agus níos mó mar chuid den lucht féachana. 

Is é téama an imeachta seo ná ‘Áit agus Féiniúlacht’ agus tá sé faoi thionchar mór ag an ngéarchéim dhomhanda agus áitiúil atá ann maidir leis an gcaoi a aithnímid agus a airímid sin.  

Beidh an t-imeacht aon lae seo ar áit agus féiniúlacht á chur i láthair ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar Inis Oírr álainn, na hOileáin Árann. 

Coinnigh suas chun dáta maidir le FRESH STREET#3
Imeacht Facebook