Roinn

Fuaimeanna, Scéalta agus Blasanna an Bhaile Bháin

13.06.2019

Cén fáth a roghnaímid bheith inár gcónaí sa phobal seo nó sa phobal siúd? An é an fuinneamh atá san áit, nó an t-atmaisféar atá ann?

B’fhéidir go mbaineann an cinneadh le bogadh (nó fanacht) le praiticiúlacht, le teaghlach nó le tithíocht bheith ar fáil. Ní bhíonn mórán de dhíth chun an mothú a mhúscailt go n-airíonn tú mar chuid de chomharsanacht. D’fhéadfadh scéal grinn agus tú sa scuaine in oifig an phoist é a spreagadh, nó sméideadh ciotach ag na soilse sráide ó dhuine ar d’aithne, ach cad a spreagann nasc sóisialta taobh amuigh de na mionchúrsaí seo?  

Is léir go raibh comhbhá ag baill Tascfhórsa an Bhaile Bháin leis an gceist seo, nuair a bhí clár cuimsitheach de cheardlanna cruthaitheacha agus cócaireachta do dhaoine óga á leagan amach acu. 

Is é atá i dtionscadal Bhailte Beaga Smaointe Móra de chuid Ghaillimh 2020, Belonging in Ballybane, ná tuiscint a chothú thar chultúir trí fhéinfhorbairt agus cabaireacht mar a rinneadh riamh.  

Ar an Satharn, an 15 Meitheamh, tá lá de cheol, scéilíní agus bia eagraithe ag Belonging in Ballybane, a bheidh chomh heágsúil leis an gcomharsanacht Ghaillimhe féin. Beidh an t-imeacht ar siúl ó 3pm go dtí 5pm i Lárionad Pobail an Bhaile Bháin, áit a mbeidh ceol beo, taispeántais ealaíne, scéalta fíorspéisiúla agus taispeántais chócaireachta a chuirfidh cúr le do bhéal.  

Mar chroílár an tionscadail, tá fís ann don Bhaile Bán a bheidh cóir agus cuimsitheach, áit a mbeidh deiseanna ann do gach duine, is cuma cén inscne, eitneacht, míchumas, aois, aicme, gnéasacht, creideamh nó polaitíocht atá acu. Is é an príomhchuspóir ná go mbeidh comhbhá ann, agus is cleachtadh samhlaíochta atá sa chomhbhá go pointe áirithe. Nuair a theipeann ar an mbunchumarsáid, bíonn gá le bealaí eile chun tú féin a chur in iúl.  

Le tacaíocht ó chlár Bhailte Beaga Smaointe Móra de chuid Ghaillimh 2020, d’eagraigh Tascfhórsa an Bhaile Bháin clár ceoil idirchultúrtha 10 seachtaine do dhéagóirí, faoi cheannas Tracy Friel, oibrí óige agus ceoltóir. Scríobhadh amhráin agus bhí fuaimeanna úcailéile le cloisteáil timpeall na hallaí. D’fhoghlaim na déagóirí bunteicnící drumadóireachta agus leag siad síos a mbuillí féin ag baint leasa as bogearra speisialta. 

Díríodh freisin ar an mbia – an teanga uilíoch. Rinne Cócaire Pobail Túsla, Delia Greally, agus bunaitheoir ‘Elements of Empowerment’, Dee Baker, gníomhaíochtaí cócaireachta do pháistí a éascú thar thréimhse sé seachtaine.  Bhí deis ag gach páiste oideas as a gcultúr féin a roinnt. Agus iad ag ullmhú agus ag ithe bia blasta, fuair siad buneolas ar theangacha nua agus ar bhealaí nua saoil. Bhí Baker i mbun ceardlann scéalaíochta don fhad céanna freisin. Chuir an cheardlann spás sábháilte ar fáil do dhéagóirí, áit arbh fhéidir leo scéalta a roinnt go nádúrtha thar na teorainneacha cultúrtha.  

 Tá an tionscadal, Belonging in Ballybane, ceann de mhórán tionscadal ó Ghaillimh 2020, ag díriú ar chomhráite nua agus bealaí nua smaointeoireachta. Bí ann ar an Satharn agus cuimhnigh ar an bhfáth ar mealladh chun na háite seo thú an chéad lá riamh.

 

Le haghaidh eolas breise, déan teagmháil le Imelda ag 091 768 305 nó imelda@gcp.ie.

Imeachtaí Gaolmhara