Roinn

Gaillimh 2020 Digiteach – Bí Páirteach Ann

06.12.2018

Leis an tionscnamh ceannródaíoch – Future Landscapes– tá deis den scoth á tairiscint ag Gaillimh 2020 agus ag OÉ Gaillimh don phobal páirt a ghlacadh i gclár Digiteach Gaillimh 2020.

Is dianchlár ceithre seachtaine é Tírdhreacha na Todhchaí a cruthaíodh i gcomhar le hInstitiúid de Móra in OÉ Gaillimh mar chuid de chlár digiteach Gaillimh 2020. Agus é faoi stiúir Rachel Uwa ón ‘School of Machines, Making and Make-believe’ – scoil i mBeirlín a bhfuil clú agus cáil uirthi ar fud an domhain – díreofar sa gclár ar leas a bhaint as an teicneolaíocht agus ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an Réaltacht Mheasctha ó thaobh tírdhreacha fisiciúla agus sóisialta a fheabhsú.

 

Agus é ar siúl i rith an tsamhraidh in 2019, tá an clár dírithe ar dhuine ar bith atá páirteach i dtionscadail chruthaitheacha (ar nós ailtirí, dearthóirí, déantóirí, ealaíontóirí, ceoltóirí, taibheoirí), agus ar thaighdeoirí agus mic léinn ó na Dána agus na Daonnachtaí in OÉ Gaillimh.

 

Meascán den saol réadúil agus den saol fíorúil atá sa Réaltacht Mheasctha ina mbíonn rudaí fisiciúla agus rudaí digiteacha beo in éineacht agus ag idirghníomhú lena chéile i bhfíor-am. Tá gnéithe cumhachtacha éagsúla ag baint leis an Réaltacht Mheasctha – is féidir an timpeallacht fhisiciúil a mhapáil, faireachán a dhéanamh ar ghothaí na colainne, agus próiseáil teanga a dhéanamh le haghaidh aithint gutha, agus tuilleadh rudaí nach iad. Déanann an Réaltacht Mheasctha bealach nua oibre a threorú dúinn, trí eispéiris ar an saol agus ar an domhan mar atá siad i ndáiríre a chur ar fáil dúinn. Bhain Pokémon Go úsáid as na teicnící seo chun greim a fháil ar spéis an phobail agus dá bharr sin tá eolas agus cleachtadh i bhfad níos leithne ag an bpobal mór anois ar an Réaltacht Mheasctha.

“Cabhróidh an tionscadal seo le rannpháirtithe scileanna a fhorbairt ionas gur féidir leo a gcuid taighde a chur in iúl ar bhealaí spreagúla nua. Is réimse nua atá ag teacht chun cinn é an Réaltacht Mheasctha; baineann go leor féidearthachtaí leis, agus níl an taighde atá le déanamh ar na féidearthachtaí sin ach ina thús fós. Agus muid ag smaoineamh ar acmhainn an phobail a fhorbairt mar chuid de Ghaillimh 2020, is den tábhacht é deis a bheith ag comhluadar na hOllscoile a bheith páirteach san obair sin.”

Tá cineálacha éagsúla córas ann le tamall a bhaineann le réaltacht bhreisithe agus réaltacht fhíorúil, ach mar gheall ar an bhfeabhas as cuimse atá tagtha ar na hardáin teicneolaíochta soghluaiste le blianta beaga anuas tá bealaí cumhachtacha anois ann chun na heispéiris seo a chruthú agus a roinnt le spriocphobal fairsing. Sa gceardlann seo, scrúdóidh muid bealaí chun feabhas a chur ar na tírdhreacha atá le feiceáil timpeall orainn, chomh maith leo siúd nach bhfuil le feiceáil, cosúil le tírdhreacha polaitiúla nó eacnamaíocha.

 

Tá go leor trialacha le déanamh fós air seo; bainfear úsáid as na hacmhainní eile atá sna gléasanna leictreonacha láimhe chun sonraí beo a shruthú, cumarsáid a dhéanamh le daoine eile, agus faisnéis a bhailiú ó bhraiteoirí atá suite sna gléasanna sin. Tá sé i gceist cuid de na hacmhainní seo a thástáil nuair a bheas an clár ar bun.

 

Deir David Kelly, an Bainisteoir Daonnachtaí Digiteacha in Institiúid de Móra um Thaighde sna Daonnachtaí agus sa Staidéar Sóisialta, OÉ Gaillimh, gur comhfhiontar spreagúil é an clár seo idir pobal taighde na ndán agus na ndaonnachtaí ar thaobh amháin agus na pobail chruthaitheacha agus theicniúla ar an taobh eile.

“Cabhróidh an tionscadal seo le rannpháirtithe scileanna a fhorbairt ionas gur féidir leo a gcuid taighde a chur in iúl ar bhealaí spreagúla nua. Is réimse nua atá ag teacht chun cinn é an Réaltacht Mheasctha; baineann go leor féidearthachtaí leis, agus níl an taighde atá le déanamh ar na féidearthachtaí sin ach ina thús fós. Agus muid ag smaoineamh ar acmhainn an phobail a fhorbairt mar chuid de Ghaillimh 2020, is den tábhacht é deis a bheith ag comhluadar na hOllscoile a bheith páirteach san obair sin.”

Féach ‘School of Machines, Making and Make-believe‘ le heolas cothrom le dáta a fháil faoin tionscadal.

 

Is é an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas, Déardaoin, 28 Feabhra 2019


Tá an tionscadal á chómhaoiniú ag Gaillimh 2020 agus ag an tionscadal de chuid OÉ Gaillimh agus an Údaráis um Ard-Oideachas  (HEA) ar Litearthacht Dhigiteach i nDaonnachtaí na hÉireann.