Roinn

Gaillimh 2020 mar óstach do Dhiúc agus do Bhandiúc Cambridge

05.03.2020

Tá ríméad ar Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, inniu, bheith mar óstach do Dhiúc agus do Bhandiúc Cambridge agus iad i nGaillimh mar chuid dá gcuairt oifigiúil ar Éirinn.   Thug Gaillimh 2020 cuireadh do na Mórgachtaí Ríoga chuig seóthaispeántas speisialta le cuid de na heagraíochtaí agus na himeachtaí a bheidh mar chuid den chlár cultúrtha i mbliana.   Cuimseoidh an clár breis agus 1,900 imeacht ar fud 150 tionscadal le healaíontóirí agus le heagraíochtaí cultúrtha náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta.

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020, Patricia Philbin;

“Is onóir do Ghaillimh 2020 an deis bheith againn seóthaispeántas a léiriú do na Mórgachtaí Ríoga, chun blaiseadh a thabhairt dóibh de na tionscadail agus de na heagraíochtaí iontacha a bheidh mar chuid dár gclár uaillmhianach i rith na bliana.  Mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, táimid an-bhródúil as ár gclár, atá tógtha ar théamaí na teanga, an tírdhreacha agus na himirce, agus a chuimsíonn na gnéithe go léir de chultúr na hÉireann agus na hEorpa.”

 

Déanann clár Ghaillimh 2020 gach gné den chultúr a cheiliúradh – ceol, amharclannaíocht, litríocht, amharc-ealaíona, damhsa, scannán, ailtireacht, oidhreacht, spórt agus bia. Mar chuid d’ócáid an lae inniu, bualfaidh Diúc agus Bandiúc Cambridge leis na heagraíochtaí/tionscadail* seo a leanas as clár Ghaillimh 2020: