Roinn

Gaillimh 2020 & TG4 i gcomhpháirtíocht

Tá fógartha ag Gaillimh 2020 agus ag TG4 go mbeidh siad i gcomhpháirtíocht le chéile ionas go gclúdófar an clár 2020 trí Ghaeilge i rith na bliana.

05.04.2018

Is cuid lárnach de chlár 2020 í Teanga agus í ar cheann de thrí phríomhthéama an chláir, chomh maith le Tírdhreach agus Imirce. Beidh tionscnaimh san áireamh i gclár Ghaillimh 2020 a dhéanfaidh ceiliúradh, a thabharfaidh spreagadh agus a léireoidh áilleacht agus uathúlacht na Gaeilge. Tabharfar ómós chomh maith do na teangacha eile ar fad a labhraítear i nGaillimh, leis an méadú atá ag teacht ar an daonra nach labhraíonn Gaeilge ná Béarla ar bhonn laethúil.

Ag caint ar an gcomhpháirtíocht, dúirt Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020, Hannah Kiely;

“Is gné fíor-lárnach í an Ghaeilge dár gcultúr anseo ar chósta Thiar na hÉireann. Tá iarrachtaí ollmhóra á ndéanamh leis an teanga a chaomhnú, agus a bhuíochas sin dóibh siúd a leanann ar aghaidh ag coinneáil an traidisiún Gaelach beo, tá muid anois ar an gcéad Chathair Dhátheangach oifigiúil in Éirinn. Tá ríméad orainn a bheith ag obair i gcomhar le TG4, eagraíocht a bhfuil éachtaí móra déanta aici ar son na teanga in Éirinn. Tabharfaidh tacaíocht TG4 deis iontach dúinn chun an clár 2020 a chur ar fáil trí Ghaeilge le go mbainfidh chuile dhuine taitneamh aisti.”

Ag caint ar an gcomhpháirtíocht, dúirt Stiúrthóir Ginearálta TG4, Alan Esslemont;

“Baineann cur chuige ‘Súil Eile’ TG4 le dearcadh níos leithne ar an saol a thabhairt do phobal na hÉireann agus go deimhin go hidirnáisiúnta. Bíonn muid i gcónaí mórtasach as ár ndúchas agus as ár n-oidhreacht, ach ag an am céanna, fáiltímid i gcónaí roimh smaointe nua. Is comhpháirtíocht chruthaitheach, chliste é seo idir TG4 agus Gaillimh 2020, inar féidir linn comhoibriú le chéile chun solas cultúrtha Iarthar na hÉireann a chur ag scalladh ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.”