Roinn

Gaillimh – Cló-éadan Nua dá Chuid Féin Cruthaithe ag Gaillimh 2020

21.11.2018

Mar chuid den íomhá bhríomhar nua ata réitithe ag Gaillimh 2020, theastaigh uainn rud éigin a chruthú a bheadh faoi úinéireacht na Gaillimhe, mar oidhreacht ag Gaillimh agus ag a muintir san aimsir seo romhainn. Agus mar sin, i gcomhar leis na dearthóirí, Unthink, tháinig muid ar an smaoineamh ár gcló-éadan féin a chruthú. Tar éis taighde mion a dhéanamh, d’éirigh leis an bhfoireann in Unthink, i gcomhar le Bobby Tanner in NCAD, an cló-éadan darb ainm ‘Gaillimh’ a chruthú.

Mar chuid dá gcuid taighde, chaith an clóghrafóir, Bobby Tannam, mar aon le Colin Farmer, úinéir Unthink agus Chris Fullam, dearthóir le Unthink, seal fada i mbun taighde ar an gcineál cló-éadain stairiúil atá le fáil timpeall na Gaillimhe. Scrúdaíodh éadain siopaí ón tseanaimsir, clocha cinn sna reiligí, agus cló-éadain éagsúla ón meánaois go dtí ar linn féin; fuair an fhoireann inspioráid uathu sin ar fad agus ó nithe nach iad nó gur réitigh siad an cló-éadan ‘Gaillimh’.

 

“Ba é lógó Gaillimh 2020 an t-aon lógó a rinneamar riamh a spraeáladh ar chaoirigh agus a ndearnadh péinteáil ‘bhradach’ air de láimh ar fhoirgnimh éagsúla.”

“I gceartlár an tionscadail seo bhí an smaoineamh go gcruthófaí rud éigin a mbeadh oidhreacht aige, ionas nuair a cruthaíodh an cló-éadan, go mbeadh seilbh ag Gaillimh 2020 agus ag muintir na Gaillimhe air,”a deir Colin.

 

“Ní theastaíonn uainn gur píosa staire amháin a bheadh anseo, tá muid ag iarraidh go mbainfear úsáid, ar an idirlíon féin. Shocraigh muid cur chuige caolchúiseach go leor ó thaobh leagan clóghrafach nua a chruthú den lógó céanna; b’fhéidir go gceapfaí go mb’aisteach an cur chuige é sin, ach ón taobh s’againne de ba é lógó Gaillimh 2020 an t-aon lógó a rinneamar riamh a spraeáladh ar chaoirigh agus a ndearnadh péinteáil ‘bhradach’ air de láimh ar fhoirgnimh éagsúla. Seachas úsáid a bhaint as cló-éadan caighdeánach atá in úsáid go fairsing atá ar an idirlíon, theastaigh uainn tosú ón tús agus rud éigin ​​fíor-Ghaillimheach a chruthú.”

 

Dar le Bobby, atá lonnaithe in NCAD (an Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha), an rud mhó ba chás leo ná teacht ar an toin cheart a bheadh ina léiriú ar chontae atá “uathúil agus an-fhorásach”. “Is ionann Gaillimh mar chathair agus na daoine atá ag cur fúthu anseo, na daoine a tháinig agus d’imigh agus na daoine nár tháinig ar an saol go fóill. Na bunchlocha Oghaim san aimsir ársa, an tsnoíodóireacht chloiche níos déanaí, sínphéintéireachtaí agus lámhscríbhinní – tá a scéal féin le hinsint ag gach díobh sna céimeanna éagsúla dár stair. Is iad na modhanna oibre éagsúla a d’fhág ár sinsir againn a mhúnlaigh an oidhreacht chlóghrafaíochta atá le feiceáil thart timpeall orainn. Mar sin, i gcomhar le Unthink, bhunaíomar an treo atá fúinn i gcúrsaí clóghrafaíochta ar an smaoineamh comhpháirteach seo –  cónascadh de shochaí atá beo, ag anáil, agus ag athrú, seachas aon fhoinse amháin – chun meiteacharachtar a aimsiú agus ár gcion féin a dhéanamh ar son thírdhreach na Gaillimhe. Réitíodh an cló-éadan seo in ómós dóibh siúd a rinne agus a dhéanann i gcónaí áit speisialta de Ghaillimh; is ceiliúradh é an cló-éadan ‘Gaillimh’ ar Ghaillimh 2020, an scéal a bhaineann lena dhearadh, na gnéithe sainiúla a bhaineann leis, agus an luach atá air mar bhranda faoi leith,” a dúirt sé.

 


Tá scéal chló-éadan na Gaillimhe le feiceáil ar ár suíomh gréasáin i bhfísean a léirigh Heavy Man Films. Agallamh le Tomek Ciezki ó Heavy Man Films.

Scéalta Gaolmhara
Imeachtaí Gaolmhara