Roinn

Glac páirt i gCeolfhoireann Óige Symphonic Waves – trí fhíseán!

04.06.2020

Glac páirt i gCeolfhoireann Óige Symphonic Waves – trí fhíseán!

 Tá Ceolfhoireann Óige Symphonic Waves, tionscadal de chuid Gaillimh 2020 atá bainistithe ag Music Generation Chontae na Gaillimhe, ag lorg ceoltóirí óga chun cur leis an gceolfhoireann tuilleadh le haghaidh 2020. Féadfaidh tú sin a dhéanamh gan stró mar gur féidir le ceoltóirí a bhfuil an-ghealladh fúthu tabhairt faoi éisteacht trí fhíseán!

Thosaigh Symphonic Waves in 2017 le 26 seinnteoir téide, agus ó shin tá méadú faoi thrí tagtha ar líon na seinnteoirí, le rannáin Práis, Gaothuirlisí agus Cnagtha curtha leis an gceolfhoireann in 2019. Tá roinnt áiteanna fós le líonadh. Seo an t-am le bheith linn agus a  bheith páirteach in imeachtaí Gaillimh 2020 – Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

Chuir Ceolfhoireann Óige Symphonic Waves tús maith leis an mbliain seo le comh-cheolchoirm le Ceolfhoireann Náisiúnta Óige na hÉireann i nGaillimh, ócáid a fuair ardmholadh agus a clúdaíodh ar Nuacht Teilifíse RTÉ. Ba í sin ceann de na chéad ócáidí ar chomhoibrigh Ceolfhoireann Náisiúnta Óige na hÉireann le Ceolfhoireann Óige eile. Sna sála ar an gceolchoirm sin, tháinig an taibhiú dochreidte i mí Feabhra ag an 25ú Féile Ceolfhoirne Óige sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Ar an oíche, bhron Cumann Ceolfhoirne Óige na hÉireann gaisce Ceolfhoirne Óige ar Symphonic Waves as Forbairt Symphonic Waves agus as a gclár saibhriúcháin, Symphonic Schools.

D’ainneoin na n-athruithe atá tarlaithe de bharr Covid-19, cuirfidh Symphonic Waves a gclár athshamhlaithe i láthair níos déanaí in 2020/2021. Tá áiteanna ar fáil do dhaoine óga ar mian leo bheith páirteach sa Cheolfhoireann Óige fhuinniúil seo atá ag teacht chun cinn go láidir. Sa chlár athshaothraithe seo, beidh na gníomhaíochtaí ar fad a bhí pleanáilte ón tús: cúrsa cónaithe; comhoibriú le Ceolfhoireann Ceolchoirme RTÉ; agus taibhiú ag Baboró – Féile Ealaíon Idirnáisiúnta do Leanaí. Go deimhin, níl ansin ach blaiseadh den mhéid ceoil atá ar na bacáin!

Glacfar le héisteachtaí trí fhíseán agus, in am seo na dianghlasála, nach é seo an bealach is fearr chun d’am a úsáid agus bualadh faoi! Ná scaoil an deis leithleach seo tharat, atá curtha ar fáil ag Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa agus Music Generation Chontae na Gaillimhe agus Ros Comáin agus Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB).

Tá ballraiocht oscailte dóibh siúd atá in aois 13-23, de ghrád a 6 nó níos airde, agus tá áiteanna ar fáil sna ránnáin ar fad, ach go háirithe sna ránnáin Práis, Gaothuirlisí agus Cnagtha:

Prás – Corn Francach, trumpa, trombón, agus tiúba

Gaothuirlis – Fliúit, óbó, clairinéad agus basún

Cnagadh – Timpani agus cnagadh ginearálta

Téaduirlisí – Veidhlín, vióla, dordveidhil, dord.

Tá Ceofhoireann Óige Symphonic Waves lonnaithe i gContae na Gaillimhe agus is ansin a tharlaíonn na réamhchleachtaí míosúla.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus le tuilleadh a  fháil amach faoi fhíseán éisteachta a chur isteach, le do thoil, dean teagmháil le symphonicwaves@gretb.ie / 086 0109622. Tá Symphonic Waves maoinithe ag Gaillimh 2020, le tacaíocht ó Chomhairle Contae na Gaillimhe agus bainistithe ag Music Generation Chontae na Gaillimhe.