Roinn

Imbolc

01.02.2020

 

Tús na curaíochta – mar a chuirfeas tú a bhainfeas tú.

Ag Lasadh na Slí

Tá Imbolc fréamhaithe sa fhrása Gaeilge ‘i mbolg’ agus tugann séasúr seo an fháis réamhbhlaiseadh dúinn den mhéid atá amach romhainn le linn na bliana. Deirtear go dtugadh an Bandia Bríd (cosúil leis an naomh Críostaí den ainm céanna) cuairt ar thithe ar an gcéad lá d’Imbolc agus lasair shíoraí na hathbhreithe agus na hinspioráide ar iompar aici.

Choinnigh mná a solas ar lasadh anuas tríd an stair (coinníonn Ionad Solas Bhríde a solas lasta go dtí an lá atá inniu ann). Le linn na chéad seachtaine d’Imbolc 2020, lasfaidh Gaillimh suas le hiontais tintrí ar fud an chontae ina mbeidh na mílte daoine ón bpobal páirteach, agus a chríochnóidh le mórthaispeántas amuigh faoin aer ar an Satharn, an 8 Feabhra.

 

 

Savage Beauty

 

Ag Fadú na Tine

Deirtear go mbíodh Bríd ag siúl na dúiche le linn an tséasúir seo, ina dtagann borradh faoi rudaí nua, agus í ag tabhairt dorchadas an gheimhridh isteach i bhfás an earraigh. Tabharfaidh Savage Beauty de chuid Kari Kola an fuinneamh lonrach seo chuig tírdhreach garbh Chonamara, taispeántas a bheidh ar cheann de na héachtaí teicniúla is suntasaí uaidh go dtí seo.

Ealaíontóir eile atá ceannródaíoch i réimse na teicneolaíochta is ea Laurie Anderson. Rachaidh an t-ealaíontóir, scríbhneoir agus an cumadóir clúiteach i bhfeidhm ar lucht féachana in dá thionscadal tumthach, To the Moon agus All the Things I Lost in the Flood mar chuid den chomhpháirtíocht mhór idir Gaillimh 2020 agus an Ceoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath.

In aimsir na págántachta, bhí Bríd mar bhandia na filíochta freisin, agus níl duine níos fearr lena tóirse a iompar ná Margaret Atwood. Beidh sise linn mar chuid den tsraith Wild Atlantic Women, lena ndéanfaimid comóradh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan ar an 8 Márta.

Beidh comóradh á dhéanamh ag an 35ú Féile Idirnáisiúnta Litríochta de chuid Cúirt ar Eilís Dillon, bean chumhachtach eile i gcúrsaí litríochta, agus déanfar iniúchadh ar an tionchar a bhí ag an taisteal a rinne Dillon ar fud na hEorpa ar a cuid oibre.

In 2020, déanfar smaointe nua a chothú le déantóirí atá ag teacht chun cinn ó réimsí éagsúla. Tabharfaidh foireann filíochta Ghaillimh 2020 agus Laureate na nÓg, Sarah Crossan, spreagadh do ghlúin nua filí in We are the
Poets, agus tugtar cuireadh d’óige na Gaillimhe a gcuid tuairimí a chur i láthair maidir leis na príomhthéamaí
a bhaineann le tírdhreach, teanga agus imirce.

 

Rothlú na Bliana

Cuireann Imbolc tús le tionscadail bhliana ina ndéanfar iniúchadh ar thimthriallta nádúrtha trí lionsa comhshaoil, aeistéitiúil agus sóisialta. Tarraingíonn Topographies of Light le Tobias Hutzler ár n-aird ar na tréithe caolchúiseacha a bhaineann leis an tírdhreach, agus tugann Hope it Rains | Soineann nó Doineann aitheantas do cheann de na gnéithe aimsire is buanseasmhaí in Iarthar na hÉireann, is í sin an bháisteach.

Tá teicneolaíochtaí nua agus fuinneamh inathnuaite mar théama ag Mirror Pavilion le John Gerrard, tionscadal a thabharfaidh suiteáin dhigiteacha ar mhórscála go Gaillimh níos déanaí sa bhliain.

 

 

 

Hope It Rains | Soineann no Doineann

Ag Cur na Síolta

Tabharfaidh Northern Peripheries buíon nua de dhéantóirí scannán le chéile, ina ndéanfar tallann áitiúil agus Eorpach a nascadh le chéile i dtimpeallacht thorthúil chruthaitheach. Déanfaidh Druid Theatre síolta a chur freisin, agus The Galway Tour ag taisteal ar fud bhailte agus oileáin an chontae ó mhí Aibreáin go mí Iúil. Beidh rochtain eisiach ag pobail áitiúla ar chleachtaí agus ar chliar a bhfuil cáil dhomhanda orthu agus déanfar iad a thumadh san amharclannaíocht chomhaimseartha.

Tá Music for Galway gnóthach agus oidhreacht an cheoil chlasaicigh á cruthú acu i nGaillimh le Cellissimo, mórfhéile nua idirnáisiúnta dordveidhle a bheidh ar siúl gach trí bliana. Beidh dordveidhleadóirí idir shean agus óg, chomh maith le ceoltóirí seanbhunaithe agus ceoltóirí nua ag taibhiú mar chuid den imeacht ocht lá. I measc na ndordveidhleadóirí clúiteacha a bheidh i láthair, tá Mischa Maisky (an Laitvia), Giovanni Sollima (an Iodáil) agus Natalie Haas (Ceanada). Beidh saothair leis na cumadóirí Gerald Barry agus Julia Wolfe á gcur i láthair den chéad uair ag an bhféile. Is cumadóirí iad siúd a bhfuil duaiseanna buaite acu agus chomh maith leis sin déanfar an
Crouching Tiger Concerto le Tan Dun, a bhfuil cáil mhór air, a léiriú den chéad uair in Éirinn agus an ceol á sheinm ag Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ.

Sruth na Teanga le Branar Téatar do Pháistí chun a lorg féin a fhágáil ar thodhchaí chultúr na hÉireann. Léireoidh siad taispeántas bríomhar a bheidh faoi anáil na teicneolaíochta. Mórléiriú ceannródaíoch agus tumthach a bheidh ann, a bhainfidh an anáil de dhaoine agus a mhéadóidh ár dtuiscint ar mhacalla domhain stairiúil na Gaeilge.