Roinn

LACE MATRIX

07.03.2019

Ag ceiliúradh athbheochan na Lásadóireachta in Áth Cinn

Tá tionscnamh de chuid ‘Bailte Beaga Smaointe Móra’ Ghaillimh 2020, Tionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn, tar éis comhthogra spreagúil a fhógairt leis an ealaíontóir cáiliúil Róisín de Buitléar.

Tugtar cuireadh do phobal Áth Cinn am a chaitheamh in éineacht le Róisín ag ceardlann LACE MATRIX chun saothar buan ealaíne a chruthú don bhaile a dhéanfaidh ceiliúradh ar a thraidisiún lásadóireachta. Teastóidh ceithre mhí ó Róisín chun an saothar ealaíne seo a chríochnú agus is saothar buan a bheidh ann a chuirfear ar taispeáint amuigh faoin aer in Áth Cinn.

Reáchtálfar trí cheardlann le linn mhí Mhárta na bliana seo chun plé a dhéanamh ar chéard ba chóir a bheith i gceist leis an saothar poiblí ealaíne seo, cén chaoi a ndéanfar é agus cén áit a ndéanfar é. Tabharfaidh na ceardlanna seo deis do phobal Áth Cinn ionchur a bheith acu sa phróiseas cruthaitheachta.

Bunaíodh Tionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn in 2016 mar thoradh ar thionscnamh píolótach Áth Cinn do Bhailte Beaga Smaointe Móra, ba é sin The Nesting Lark. Mar chuid de Thionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn, déantar iarracht ghníomhach taighde a dhéanamh ar oidhreacht lásadóireachta an bhaile, í a athbheochan agus í a athmhúnlú. Ar an gcaoi seo déantar stair dhearmadta na lásadóireachta in Áth Cinn a thabhairt chun cuimhne in athuair agus a roinnt, trí mheán na healaíne, an cheoil agus trí thionscnaimh phobal-bhunaithe. Déantar iarracht féiniúlacht chultúrtha a fhorbairt d’Áth Cinn, fréamhaithe ina thraidisiún lásadóireachta, le himeachtaí samhlaíocha praiticiúla.

“Tá áthas ar Ghaillimh 2020 a bheith ag tacú le Tionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn mar chuid dár gclár Bailte Beaga Smaointe Móra. Is léiriú spreagúil é ar an gcaoi ar féidir le baile beag a bhfuil smaointe móra acu ceiliúradh a dhéanamh ar a bhféiniúlacht agus oidhreacht a chruthú do na glúnta atá le teacht.”

Dúirt Kate Howard, Léiritheoir Cultúrtha, Gaillimh 2020: “Tá áthas ar Ghaillimh 2020 a bheith ag tacú le Tionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn mar chuid dár gclár Bailte Beaga Smaointe Móra. Is léiriú spreagúil é ar an gcaoi ar féidir le baile beag a bhfuil smaointe móra acu ceiliúradh a dhéanamh ar a bhféiniúlacht agus oidhreacht a chruthú do na glúnta atá le teacht.”

“Tá ríméad orm gur roghnaíodh mise don choimisiún ealaíne poiblí seo” a deir an t-ealaíontóir Róisín de Buitléar. “Tá mé ag breathnú ar stair na lásadóireachta ó thosaigh mé mo chuid staidéir i gcoláiste ealaíne, mar go bhfuil an lásadóireacht mar chuid de stair mo theaghlaigh féin chomh maith. Is as Conamara do mo mháthair agus dá bharr sin is mór agam a bheith páirteach i mBailte Beaga Smaointe Móra i gCo na Gaillimhe. Tá mé ag tnúth go mór le bheith ag obair le pobal Áth Cinn agus le Tionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn chun smaointe comhaimseartha a fhorbairt mórthimpeall ar thraidisiún na lásadóireachta do LACE MATRIX. Nuair a chuimhníonn tú go bhfuil daoine ag cothú lín, ag sníomh snáithe lín agus ag déanamh agus ag easpórtáil láis ó Áth Cinn ó na 1700idí i leith, is cruthúnas é ar spiorad fiontrach mhuintir an bhaile,” a deir sí.

 

 

Seo a leanas na ceardlanna a bheidh á reáchtáil ar an 16, 22 agus 23 Márta:

Snow pLACE – Dé Sathairn, 16 Márta, Óstán Anglers Rest, Áth Cinn 10rn go 1in.

Common pLACE – Dé hAoine, 22 Márta, Óstán Anglers Rest, Áth Cinn 10rn go 1in.

pLACE Making – Dé Sathairn, 23 Márta, Óstán Anglers Rest, Áth Cinn 10rn go 1in.

Beidh deiseanna ann chomh maith bualadh le baill Thionscnamh Lásadóireachta Áth Cinn ag an Cottage Market, Áth Cinn, ar Lá Fhéile Pádraig chun níos mó eolais a fháil faoin gcomhthogra spreagúil seo.

Beidh cead isteach saor in aisce ag na ceardlanna, ach ní foláir áit a chur in áirithe ar headfordlace@gmail.com.  Ní gá aon taithí a bheith agat.

 

Imeachtaí Gaolmhara