Roinn

Léim ar Ardán na hEorpa

18.04.2019

Tar éis cruinniú iontach de Ghréasán Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa i nGaillimh an tseachtain seo caite, arna óstáil ag Gaillimh 2020, tá fógra déanta ar ghlaoch oscailte ag díriú ar chomhshaothar a chruthú trasna na hEorpa.

Tá gairmithe cultúrtha agus a gcuid eagraíochtaí á lorg ag Tandem Cultural Capitals ó sheacht bPríomhchathair Chultúir na hEorpa (roimhe seo nó amach anseo), a bhfuil Gaillimh 2020 ina measc, chun comhshaothar trasteorann a fhorbairt i gcomhar le comhpháirtithe ó réigiúin rannpháirteacha eile.

Do Ghaillimh 2020, is cuid ríthábhachtach den chlár é gréasáin idirnáisiúnta a bhunú agus eagraíochtaí cultúrtha áitiúla a chumasú le hobair ar leibheál Eorpach.  Tabharfaidh Tandem Cultural Capitals gairmithe cultúrtha le chéile chun an ghné lárnach seo de Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a éascú, a athnuachan agus a neartú.

Tá an glaoch ar oscailt do ghairmithe cruthaitheacha agus a gcuid eagraíochtaí atá lonnaithe i gCathair nó i gContae na Gaillimhe.  I measc na réigiún incháilithe eile tá; Leeuwarden-Fryslân 2018, Rijeka 2020, Eleusis 2021, Novi Sad 2021, Kaunas 2022 agus Veszprém 2023.

I rith 2019, déanfaidh an t-iarrthóir rathúil as Gaillimh smaointe spreagthacha um chomhoibriú a aithint agus a thriail agus cuirfidh siad an ghné Eorpach de Phríomhchathair Chultúir na hEorpa i bhfeidhm.


Maidir le Tandem

Is sraith de chláir phraiticiúla um chomhoibriú agus idirnáisiúnú é Tandem, a thugann ardán Pan-Eorpach do thionscnóirí chun a gcuid scileanna a fhorbairt, cleachtais sheanbhunaithe a nuálú, agus nascadh le gréasáin idirnáisiúnta.  Cuireann Tandem gréasáin le chéile de ghairmithe cruthaitheacha, bainisteoirí cultúrtha agus a gcuid eagraíochtaí, agus tacaíonn sé leis an imbhualadh a dhéanann siad ar a gcathracha, réigiúin, agus ar an Eoraip i gcoitinne.

 

Le haghaidh sonraí breise maidir leis an deis iontach seo, téigh chuig tandemforculture.org.  Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná an 28 Aibreán 2019, agus fógrófar an rogha iarratasóirí ar an Luan, an 6 Bealtaine 2019.