Roinn

Marilyn Gaughan Reddan

01.08.2019

Tá Marilyn Gaughan Reddan, Ceann Cláir le Príomhchathair Chultúir na hEorpa Gaillimh 2020, páirteach in iarrachtaí 2020 ón tús.

Faoi láthair, tá an clár cultúrtha á mhaoirsiú aici agus bainistíonn sí “croífhoireann de chúigear cláraitheoirí, físghrafadóir, bainisteoir rannpháirtíochta pobail agus léiritheoir cúnta” mar aon le stiúrthóir cruthaitheach Artichoke Helen Marriage agus Ceann Léirithe, Pearse Doherty. Tar éis beagnach 23 bliain a chaitheamh ag obair leis na healaíona i nGaillimh, breathnaíonn sí ar an mbliain atá romhainn mar dheis “chun an méid atá muid in ann a dhéanamh a thaispeáint don domhan, fad is a thugaimid ealaíontóirí a bhfuil cáil orthu go hidirnáisiúnta go Gaillimh.”

 

Caidreamh Eorpach

Ag déanamh achoimre ar an bpróiseas tairisceana tosaigh, deir Marilyn, “bhain sé lenár ndaoine – a rannpháirtíocht san áit seo, mar aon lenár n-áit san Eoraip.” Ach níor cheart an ghné Eorpach a ligean i ndearmad. Ag labhairt le heagraíochtaí áitiúla, d’fhoghlaim sí go raibh go leor díobh ag obair go dlúth le comhpháirtithe Eorpacha cheana féin. “Bhí go leor nasc ag Branar Téatar do Pháistí, mar shampla, agus iad ag déanamh comhléirithe sa Danmhairg agus in Albain. Eagraíocht eile is ea Sorcas Pobail na Gaillimhe (Galway Community Circus) a bhfuil saothar dochreidte á chruthú acu le deich gcomhpháirtí Eorpacha. Agus caidrimh á bhforbairt le Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 eile, Rijeka agus pobail Eorpacha eile, d’aimsigh Marilyn comhthuiscint in áiteanna nach rabhthas ag súil leis. “Táthar ag dul i ngleic le bánú na tuaithe, aonrú agus meabhairshláinte inár dtionscadail. Tá an ghné Eorpach ríthábhachtach lena léiriú go bhfuil na saincheisteanna atá romhainn go háitiúil mar a chéile ar fud na hEorpa.”

Oidhreacht

Tugadh cuireadh cheana féin do roinnt tionscadal ó eagraíochtaí atá lonnaithe i nGaillimh le haghaidh Gaillimh 2020 chuig Príomhchathracha Cultúir na hEorpa amach anseo, rud a léiríonn roinnt den oidhreacht fhéideartha ó 2020, agus leagann Marilyn béim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú Eorpach chun oidhreacht mharthanach a chinntiú. “Ag an tús, bhain sé le spotsolas domhanda a chur ar cháilíocht na hoibre a thairgtear anseo. Domsa, anois, baineann sé le hoidhreacht. Tá inbhuanaitheacht ghairme do dhaoine aonair sna heagraíochtaí seo i nGaillimh ríthábhachtach.”

Tosaíonn Marilyn ag gáire agus í ag smaoineamh ar léiriú sráidealaíne i gcathair eile lena hiníon, áit ar dúirt cailín óg 7 mbliana go hamhrasach “níl sé chomh maith le Macnas.” Ag fás aníos le heagraíochtaí ceannródaíocha cosúil le Macnas, Druid agus Féile Ealaíon Idirnáisiúnta na Gaillimhe, tá leanaí i nglúin a hiníne ag súil le caighdeán áirithe. “Tá lucht féachana dea-fhorbartha againn do na healaíona i nGaillimh a bhuíochas do na daoine a chruthaíonn saothar go leanúnach anseo. Ba bhreá liom dá mbeadh todhchaí ag mo leanaí ina bhfuil gairmeacha inbhuanaithe ar fáil d’ealaíontóirí agus oibrithe cultúrtha.  Mar aon leis an bhfoireann, tá súil againn ról a imirt i dtacú leis an mbonneagar sin ar pé bealach is féidir linn.” Dar le Marilyn, is “oidhreacht a chaithfidh tarlú” atá i mbonneagar agus inbhuanaitheacht.”

 

 “Tá lucht féachana dea-fhorbartha againn do na healaíona i nGaillimh a bhuíochas do na daoine a chruthaíonn saothar go leanúnach anseo. Ba bhreá liom dá mbeadh todhchaí ag mo leanaí ina bhfuil gairmeacha inbhuanaithe ar fáil d’ealaíontóirí agus oibrithe cultúrtha.”

An Clár

Tá inbhuanaitheacht ag tús cadhnaíochta clár suaitheanta 2020, Bailte Beaga Smaointe Móra, a théann i bpáirt le réimse grúpaí pobail ar fud na cathrach agus an chontae. Deis iontach é seo do ghrúpaí áitiúla le bheith mar chuid de chlár Eorpach.

Tá na tionscadail laistigh den chlár féin an-srathach. “Tá comhpháirtí áitiúil agus comhpháirtí nó téama Eorpach ag gach tionscadal. B’fhéidir go mbeadh snáithe Gaeilge, agus snáithe oideachais ann – is tionscadail chasta iad seo.” Tá scoileanna, go háirithe, páirteach i dtionscadail cosúil le Branar, Baboró agus Hope it Rains. Ansin tá Symphonic Waves, ceolfhoireann óige Gaillimh 2020, a tógadh i gcomhpháirt le Music Generation Chathair agus Chontae na Gaillimhe, a sheolfaidh clár Symphonic Schools chun ceol clasaiceach a theagasc i scoileanna.

Níl aon ní éasca faoi chlár den scála seo a phleanáil. “Tá sé an-deacair díograis a chothú agus ionchais a bhainistiú ó bhuamar go dtí go seachadfaimid an clár, ach d’fhoghlaim mé gur deis atá i ngach fadhb chun comhrá éagsúil a bheith againn.” Agus í ag dul i ngleic leis na dúshláin seo, cuimhníonn Marilyn ar an lá a ainmníodh Gaillimh i mí Iúil 2016 agus tá sí ag súil le seoladh an chláir ar an 18 Meán Fómhair.  “Bíonn sceitimíní orm go fóill ag cuimhneamh ar an lá a bhuamar. Tá mé fós an-bhródúil, mar is mar gheall ar na daoine sin a bhfuil an méid seo á dhéanamh againn – is iad sin a choinníonn ag imeacht muid.”

 

Bíodh an t-eolas is déanaí agat

Cláraigh linn le tuilleadh eolais a fháil


Cláraigh