Roinn

Obair Dheonach le Gaillimh 2020

07.02.2019

Is gearr go mbeidh deis faoi leith ann páirt a ghlacadh sa bhliain is spreagúla dá raibh i nGaillimh riamh.

Seolfar Maidhmeadóirí, clár Ghaillimh 2020, Dé Sathairn, an 16 Feabhra – beidh deis agat anseo tuilleadh eolais a fháil faoin gclár féin agus conas páirt a ghlacadh ann.

Tá Gaillimh 2020 ag tabhairt cuireadh do dhaoine fásta de gach aois an deis iontach seo a thapú – deis nach mbeidh a leithéidí arís ann lenár linn féin. Beidh tú i do bhall de chomhluadar na Maidhmeadóirí, agus beidh an pobal i gceartlár gach a ndéanann tú. Déanfaidh tú cairdeas le daoine nua, cruthóidh tú naisc agus deiseanna nua duit féin, agus taithí úr spreagúil á fáil agat. Beidh an deis agat a bheith ar cheann de na daoine a thabharfas Gaillimh 2020 ar an saol, anseo i lár an aonaigh, agus ó thús deireadh 2020. Gheobhaidh tú léargas agus mothú den chlár ón taobh istigh agus beidh cuimhní cinn agat a mhairfeas ar feadh do shaoil.

Beidh neart deiseanna ar fáil sa chlár seo rud éigin a thaitníonn leat a dhéanamh, cuir i gcás a bheith i do mhaor ag ceann de na himeachtaí móra, ag uiséireacht, fáilte a chur roimh chuairteoirí, ag cabhrú le hoifig na dticéad, díol earraí, agus go leor eile. Má bhíonn tú i do Mhaidhmeadóir, deis iontach a bheas ann scileanna nua a fhoghlaim.

Buail isteach go dtí seoladh na Maidhmeadóirí ag Tribeton Dé Sathairn, an 16 Feabhra, áit a mbeidh tú in ann bualadh le foireann Ghaillimh 2020 agus éisteacht le cainteanna ó dhaoine a d’oibrigh go deonach roimhe seo. Casfaidh tú leis an bPríomhfheidhmeannach, Patricia Philbin; leis an mBainisteoir Oibrithe Deonacha, Elena Toniato; chomh maith leis an mBainisteoir Oibrithe Deonacha ó Aarhus 2017; agus oibrithe deonacha ó Vaileite agus iad siúd a d’oibrigh go deonach ar an bhfeachtas cúpla bliain ó shin le stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa bhaint amach do Ghaillimh 2020. Beidh ceol beo ann le My Fellow Sponges ó 5.00pm agus beidh méaróga bia agus sólaistí le fáil chomh maith. Beidh ateangaire de chuid Theanga Chomharthaíochta na hÉireann ar dualgas ag an ócáid, a mbeidh rochtain ag cách air gan stró.

An fáth a ndéanaimse obair dheonach: Eric Costello

Is Eolaí Saotharlainne Anailíseach é Eric in Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh agus tá sé ag obair go deonach le Gaillimh 2020 ó cuireadh tús leis an bhfeachtas leis an stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a fháil do Ghaillimh. 


 

Cén fáth ar thogair tú obair dheonach a dhéanamh do Ghaillimh 2020?

An cuspóir ba mhó a leag mé romham nuair a chinn mé oibriú go deonach le Gaillimh 2020 ná bualadh le daoine nua agus mo chiorcal sóisialta a leathnú. Theastaigh uaim freisin mo chion féin a dhéanamh ar son shaol an chultúir anseo i nGaillimh.

 

Cén tairbhe a bhain tú féin as an obair dheonach?

“Casadh scoth na ndaoine orm agus iad lán dearfachta agus cruthaitheachta.”  Chuaigh mé go dtí áiteanna agus imeachtaí nach bhfeicfinn ar chor ar bith murach an obair dheonach seo. Fuair mé an-sásamh as páirt a ghlacadh i bhfeachtas an iarratais, nuair a d’éirigh linn an stádas mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa a bhaint amach. Ach thar aon cheo eile, bhí neart spraoi agam.

 

Céard a bhí le mothú agat agus tú mar chuid den tionscadal?

Páirt a ghlacadh san iarratas, nuair a d’éirigh linn an stádas a bhaint amach – bhain mé an-sásamh go deo as sin. Agus b’iontach an rud é mo chion féin a dhéanamh ar son an bhaile ar fhás mé aníos ann.

 

Cé na mianta atá agat as seo go ceann dhá bhliain agus tú ag obair go deonach le Gaillimh 2020?

Bualadh le daoine nua agus taithí úr a fháil.

 

An gcuirfeá aon chomhairle orthu siúd atá ag cuimhneamh ar obair dheonach a dhéanamh le Gaillimh 2020?

Ná bíodh scáth ná eagla ort. Isteach leat de léim, is mór an spórt an t-uisce!

 

“Casadh scoth na ndaoine orm agus iad lán dearfachta agus cruthaitheachta.”

 

Bí páirteach

Bí i do Mhaidhmeadóir inniu


tuilleadh eolais
Imeachtaí Gaolmhara