Roinn

Ráiteas ó Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa

30.04.2020

An 30 Aibreán 2020: Dheimhnigh Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa go bhfuil siad tagtha ar chomhaontú leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta dul i gcomhairle le comhpháirtithe cultúrtha Ghaillimh 2020 chun iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí a bhaineann le clár imeachtaí athshamhlaithe a chur ar siúl sna míonna deireanacha den bhliain seo agus go luath in 2021.

Oibreoidh Gaillimh 2020 le comhpháirtithe cultúrtha áitiúla agus náisiúnta a bhfuil socruithe foirmiúla déanta leo, chun an clár athshamhlaithe seo a chur i gcrích, agus breathnóidh Gaillimh 2020 freisin ar an bhféidearthacht a bhaineann le hábhar a fheiceáil agus a bhrath i bhformáid dhigiteach. Tá Gaillimh 2020 dírithe ar an líon is mó is féidir de na tionscadail sa leabhar tairisceana a sholáthar, agus mórán díobh sin á gcur ar fáil ag comhpháirtithe cultúrtha áitiúla.

Ó tharla go bhfuil laghdú níos forleithne tagtha ar an maoiniú don tionscadal agus go bhfuil Gaillimh 2020 meáite ar chlár athshamhlaithe a sholáthar, tá cinneadh an-deacair déanta ag Bord Ghaillimh 2020 laghdú suntasach a dhéanamh ar an bhfoireann atá ag obair ar an tionscadal.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Arthur Lappin, Cathaoirleach Ghaillimh 2020, agus é ag tagairt don fhógra;
“Tá paindéim COVID-19 tar éis saol gach duine againn a athrú. Ní raibh baol dá laghad go bhféadfadh Gaillimh 2020 éalú ón athrú sin. Tá an Bord den tuairim gur dearbhú ar an obair atá á pleanáil ag ár gcomhpháirtithe cultúrtha, an comhaontú atá déanta leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Fáiltítear go mór roimh an dearbhú sin agus tugann an comhaontú deis dúinn bealach nua chun cinn a leagan amach. Beidh eagraíocht i bhfad níos lú ag teastáil don obair a bheidh le déanamh againn amach anseo, agus is mór an chúis díomá don Bhord nach bhféadfar gach ball den fhoireann a choinneáil agus muid ag bogadh chun cinn. Táimid thar a bheith buíoch dár mbaill foirne go léir as ucht an obair chrua atá déanta acu agus as a dtiomantas don togra seo. Déanfaimid iniúchadh ar chlár imeachtaí, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe cultúrtha, a chuirfear i láthair ag deireadh na bliana seo agus ag tús na bliana seo chugainn, clár a bheidh níos lú, áfach, ná an clár a samhlaíodh i dtús báire. Déanfaidh an clár sin ceiliúradh ar an bhfuinneamh agus ar an ardéirim chultúrtha atá sa chathair agus sa chontae seo againne, tabharfaidh sé ardú meanman don phobal cruthaitheach agus dá lucht féachana, agus fágfaidh sé oidhreacht ina dhiaidh ar féidir linn bheith bródúil aisti.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D.;
Táim sásta inniu mo thacaíocht leanúnach do Ghaillimh 2020 agus do chlár leasaithe Ghaillimh 2020 a dheimhniú, clár is féidir a sholáthar ag teacht le treoracha maidir le sláinte phoiblí. Cinnteoidh sé sin gur féidir mórán de ghnéithe an chláir a sholáthar go fóill agus gur féidir le lucht féachana in Éirinn agus i gcéin taitneamh a bhaint astu. Ag an am seo, agus tionchar an-mhór ag COVID-19 ar earnálacha na n-ealaíon agus an chultúir, tabharfaidh an fhéidearthacht a bhaineann le tionscadail a sholáthar tacaíocht dár bpobal ealaíon agus dóibh siúd atá ag cleachtadh sna healaíona agus é sin chomh tábhachtach céanna. Is mór an trua gur gá ligean le daoine agus is mian liom a dheimhniú do na hoibrithe go léir a mbaineann sé leo go mbeidh na tacaíochtaí COVID-19 ábhartha ar fáil dóibh.

CRÍOCH