Roinn

Ráiteas ó Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa

24.03.2020

24 Márta 2020: Reáchtáil Bord Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, cruinniú inniu chun plé a déanamh ar chás Covid 19 atá ag forbairt agus ag athrú de shíor, agus ar an gcaoi a mbeimid in ann gluaiseacht chun cinn sna laethanta seo, a leithéidí nach bhfacthas riamh roimhe.

Mar gheall ar na dúshláin neamhghnácha atá romhainn agus an amlíne nach féidir a thuar mar thoradh ar an ngéarchéim sláinte poiblí seo, rinne bord Ghaillimh 2020 inniu an cinneadh go mbeadh gá le gearradh suntasach ar an gclár.  Déanfar na cinntí go han-luath, beidh siad ag teacht le beartas an Rialtais, agus déanfar iad ar mhaithe le sláinte an phobail, ár bhfoirne, ár gcomhpháirtithe cultúrtha agus ár n-oibrithe deonacha. Cuirfear níos mó sonraí ar fáil sna laethanta atá romhainn.

Is mian le Bord Ghaillimh 2020 aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil lenár bhfoireann agus lenár gcomhpháirtithe cultúrtha as an obair dhíograiseach atá déanta acu agus a dtiomantas go dáta.

Imeachtaí Gaolmhara