Roinn

Súil Siar ar 2019 – Blaiseadh den Mhéid atá Le Teacht

19.12.2019

 

Ba ghnóthach agus ba spraíúil an cosán go Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa. Agus muid ag féachaint chun cinn go clár lán le himeachtaí (tá na chéad ticéid ar díol an tseachtain seo), ná déanaimis dearmad ar an turas a thug anseo muid – na huaireanta d’ullmhúchán ag dul ar choimirce na cinniúna, agus caidrimh nua ag teacht faoi bhláth.

Bailte Beaga Smaointe Móra

Cuireadh tús le Bailte Beaga Smaointe Móra de chuid Ghaillimh 2020 in 2019, agus nochtadh an chéad chuid den tionscadal iontach pobalthiomáinte seo. Amuigh faoin tír, chuir Lóchrann Chonamara ceiliúradh tintreach amuigh faoin aer ar siúl dúinn ar an Teach Dóite, agus i dTuaim, rinne Paving New Pathways iniúchadh ar shaol i mbaile Meánaoiseach le “leabharlann dhaonna”, taispeántas, conair oidhreachta agus mórthaispeántas de cheol sráide.  Istigh sa chathair, rinne tionscadail mar Belonging in Ballybane daoine nua a nascadh trí bhia agus ceol, agus dhírigh Féile Ealaíon an Taoibh Thiar ar phríomhthéamaí Ghailimh 2020, teanga, tírdhreach agus imirce. Cumadh scéalta le Adedotun Adekeye agus taispeánadh ealaín áitiúil ag taispeántas A Wild and Generous Landscape agus ag léiriú Shot By The Sea.  D’éirigh chomh maith sin le tionscadail mar Úlla Buaile agus Misleór Festival of Nomadic Cultures go bhfuilimid ag tnúth go mór leis na tionscadail nua de chuid Bhailte Beaga Smaointe Móra a roghnaíodh i mí Iúil.

 

Ag Féachaint Amach

Lonróidh Príomhchathair Chultúir na hEorpa solas ar Ghaillimh don chuid eile den domhan – ag cruthú naisc nua idirnáisiúnta a mhairfidh i bhfad i ndiaidh 2020.  I mí Bealtaine 2019, thug FRESH STREET #3 breis agus 200 toscaire idirnáisiúnta ó níos mó ná 20 tír go Gaillimh le haghaidh imeacht ildisciplíneach sráidealaíon. In 2019, rinneadh an caidreamh rathúil le Comh-Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, Rijeka sa Chróit a neartú. Tarraingíodh aird ar na deiseanna um chomhoibriú nuair a tháinig toscaireacht ar cuairt i mí an Mheithimh.  Go gairid ina dhiaidh sin, thug tionscadal Chomhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe de chuid Bhailte Beaga Smaointe Móra, Hear Our Voice, léiriú céadfach go Rijeka, le cúnamh ó Amharclann Phuipéad Chathair Rijeka. Níos déanaí i mí Mheán Fómhair, chuaigh James Riordan (stiúrthóir ealaíne le Brú Theatre) mar ionadaí na Gaillimhe go Rijeka ag Make a Move de chuid Fhéile Amharclannaíochta na Gaillimhe – gorlann amharclannaíochta chomhaimseartha agus clár Creative Europe (arna chomh-mhaoiniú ag Gaillimh 2020). Scaipeadh scéal Ghaillimh 2020 níos faide i gcéin ná an Eoraip in 2019, an bealach ar fad go dtí féile bhríomhar na nGael in Milwaukee, áit a raibh seóthaispeántas mór i mí Lúnasa. Ag leanúint den léargas amach, cuimseoidh clár Ghaillimh 2020 breis agus 1,900 imeacht ar fud 154 tionscadal, 170 comhpháirtíocht agus tionscadal i gcomhar le healaíontóirí áitiúla, náisiúnta, Eorpacha  agus le heagraíochtaí cultúrtha as breis agus 30 tír ar leith.

 

Seo Chugainn Í….

Ní mór ceiliúradh a dhéanamh ar chlár den mhéid seo, agus is amhlaidh a rinne na mílte duine nuair a seoladh an clár i mí Mheán Fómhair.  Bhí taibheoirí Gratte Ciel ar liobarna trí phléascadh dathanna fad a chuir cailín na Gaillimhe, Anna Mullarkey, a croí agus a hanam i dtaibhléiriú ceoil den chéad scoth. Thug an ócáid seo blaiseadh den mhéid atá le teacht i mí Feabhra 2020, nuair a ghlacfaidh cliar ó phobail fud fad chathair agus chontae na Gaillimhe páirt i gceiliúradh lasrach i mbailte móra na Gaillimhe, ag réiteach an bhealaigh do Shearmanas Oscailte dodhearmadta i gCathair na Gaillimhe ar an 8 Feabhra. Seo chugainn í….

 

 

 

Imeachtaí Gaolmhara