Roinn

Súil siar ar FRESH STREET#3

03.07.2019

FRESH STREET#3 – Reáchtáladh an Seimineár Idirnáisiúnta um fhorbairt na Sráidealaíon i nGaillimh, an 22 – 24 Bealtaine 2019.

Tháinig breis agus 200 toscaire idirnáisiúnta ó níos mó ná 20 tír go Gaillimh le haghaidh trí lá don imeacht ilghnéitheach seo ag díriú ar fhorbairt agus ar chur chun cinn na sráidealaíon. Ina measc bhí ealaíontóirí, cleachtóirí, clárbhainisteoirí, léiritheoirí, lucht eagraithe féilte, geallsealbhóirí, lucht déanta polasaithe, iriseoirí le cúlra gairmiúil agus paisean do gach rud a bhaineann leis na healaíona sráide. Le linn an tseimineáir, rinne na toscairí plé ar théamaí an imeachta ‘Áit agus Féiniúlacht’, téamaí spreagtha ag an ngéarchéim áitiúil agus domhanda maidir leis an gcaoi a n-airímid agus a n-aithnímid a leithéid.

Bhí go leor buaicphointí ann, lena n-áiríodh eochairchainteanna spreagúla, turas lae go tírdhreach mórthaibhseach Inis Oírr, gan trácht ar an gclár iomlán de thaispeántais ealaíne, ná an seisiún deiridh pléascach a d’fhág na toscairí le go leor ábhar machnaimh roimh FRESH STREET#4 in Turin an bhliain seo chugainn.

Cuireadh tús le turas FRESH STREET go Gaillimh in 2017 nuair a rinne ISACS Network agus Gaillimh 2020 i gcomhpháirt tairiscint i gcoinne Pháras bheith mar óstach do FRESH STREET#3, agus roghnaíodh Gaillimh.  Ba í seo an chéad uair a reáchtáladh imeacht FRESH  i gcomhar le Príomhchathair Chultúir na hEorpa, agus ócáid bhródúil do Ghaillimh ba ea í, nuair a chuimhníonn tú ar an traidisiún iontach atá sa chathair do mhórthaispeántais amuigh faoin aer agus na sráidealaíona.