Roinn

Symphonic Waves

29.11.2018

Is ceolfhoireann óige ó Iarthar na hÉireann iad  Symphonic Waves a bunaíodh in 2017 mar chuid de ‘Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa’ i gcomhar le Music Generation Chontae na Gaillimhe.

Tá an cheolfhoireann ag cleachtadh gach mí ó mhí Iúil faoi stiúir an Stiúrthóra agus an Ollaimh James Cavanagh agus ghlac siad páirt i ndianchláir chónaitheacha agus tá meantóireacht faighte acu chomh maith ó Cheoltóirí Cónaitheacha na Gaillimhe, an Ceathairéad ConTempo, ó Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann agus ó Cheolfhoireann RTÉ.

Tá sé i gceist ag an gceolfhoireann leanúint ar aghaidh ag maidhmeadóireacht in 2019. Tá Symphonic Waves ag iarraidh ar sheinnteoirí óga díograiseacha uirlisí gaoithe, práis nó cnagtha ó Ghaillimh, ó Mhaigh Eo, ó Shligeach, ó Liatroim, ó Ros Comáin, an Clár nó Luimneach páirt a ghlacadh sa cheolfhoireann. Má tá tú idir 13 bliana agus 18 mbliana d’aois agus le caighdeán seinnte Ghrád 6 nó os a chionn, ba bhreá leis na heagraithe cloisteáil uait.

Beidh éisteachtaí do bhaill nua ar siúl Dé Domhnaigh an 16 Nollaig 2018 in Óstán an Meadow Court, Baile Locha Riach. Déan teagmháil le symphonicwaves@gretb.ie nó glaoigh ar 091 874 557 chun tuilleadh eolais a fháil.

Is sampla iontach í ceolfhoireann Symphonic Waves den mhéid is féidir a bhaint amach trí chomhoibriú agus trí dheiseanna a chur ar fáil. Is é sprioc ‘Gaillimh 2020’ deiseanna a chruthú, tógáil ar chumas agus ar chomhoibriú le hardán a thabhairt do dhaoine nua atá ag teacht chun cinn agus a bhfuil buanna faoi leith acu. Is iontach an méid atá bainte amach ag Symphonic Waves cheana, agus tá muid ag tnúth go mór le tuilleadh a chloisteáil uathu agus muid ag tarraingt ar 2020.

Marilyn Gaughan-Reddan, Ceannasaí Cláir, Gaillimh 2020

 

Agus mura bhfuil do dhóthain ansin agus dá mba mhaith leat blaiseadh a fháil den cheolfhoireann, mar imeacht álainn Nollag don teaghlach ar fad, beidh an cheolfhoireann ar stáitse ar na dátaí seo a leanas:

 

Dé Sathairn 15 Nollaig

4pm Óstán Chois Fharraige, Na Forbacha

Dé Sathairn 16 Nollaig

6pm Óstán an Meadow, Baile Locha Riach

 

Seinnfidh an grúpa, ceol atá á chleachtadh acu le sé mhí anuas chomh maith le roinnt ceol séasúrach.  Tá costas €10 ar na ticéid agus beidh cead isteach saor in aisce do dhaoine óga faoi 18 mbliana d’aois. Is féidir do thicéad a cheannach ag an doras nó a chur in áirithe trí theagmháil a dhéanamh le symphonicwaves@gretb.ie / 091 874557.

Tá ceolfhoireann Symphonic Waves ar thuras spreagúil. Tá sé dochreidte an méid atá bainte amach ag na ceoltóirí óga, díograiseacha seo in achar an-ghearr agus is fada linn go bhfeicfimid cé chomh maith agus a chruthóidh siad sna 12 mhí amach romhainn.  Tá an-áthas orainn go mbeidh muid ag cur leis an gceolfhoireann in 2019 le Symphonic Waves a thabhairt céim níos gaire do cheolfhoireann iomlán shiansach agus molann muid do cheoltóirí óga eile a bheith linn ar an turas seo.

Ruth Gordon

Imeachtaí Gaolmhara