Roinn

Tá Seoladh an Chláir ar an mBealach

03.09.2019

Tiocfaidh beocht san Fhaiche Mhór, Gaillimh ar an gCéadaoin, an 18 Meán Fómhair nuair a bheidh ceiliúradh á dhéanamh ar sheoladh chlár Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

Beidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, i láthair le Cathaoirleach Ghaillimh 2020, Príomhchathair na hEorpa, Arthur Lappin, chun an clár a sheoladh go hoifigiúil ag an imeacht poiblí seo, a dhéanfaidh comóradh ar thús an aistir do Ghaillimh 2020 mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa.

Ócáid amuigh faoin aer, oiriúnach do theaghlaigh a bheidh ann. Beidh saorchead isteach don phobal agus beidh sí ar siúl ó 6.00pm – 6.45pm ar an gCéadaoin, an 18 Meán Fómhair, ar an bhFaiche Mhór.

Agus í ag caint roimh an seoladh, bhí an méid seo a leanas le rá ag Helen Marriage, Stiúrthóir Cruthaitheach le Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa: “Is iondúil go seoltar cláir taobh thiar de dhoirse dúnta. Theastaigh uainn go mbeadh sí ina hócáid speisialta a bhféadfadh pobal na Gaillimhe a roinnt. Táimid ar bís go bhfuilimid ag an gcéim seo agus gur féidir linn a insint do gach duine cad atá beartaithe don bhliain.  Níl anseo ach tús, blaiseadh den mhéid atá le teacht le linn na bliana a mbeidh Gaillimh mar scáthán na hÉireann chun an domhain.  Tá súil agam go mbeidh an aimsir linn!”

Beidh breis agus 100 oibrí deonach ar fáil chun cuidiú leis an lucht féachana agus chun cóipeanna den chlár a dháileadh.  Beidh deiseanna do dhaoine tuilleadh eolais a fháil maidir leis an obair dheonach agus an chaoi ar féidir clárú chun bheith i do Mhaidhmeadóir.

Beidh an clár foilsithe ar líne agus le híoslódáil ó shuíomh gréasáin Ghaillimh 2020, agus seolfar cóip den chlár chuig gach teach ar fud na cathrach agus an chontae i ndiaidh an seolta.

 


Le tuilleadh eolais a fháil lean muid ar Twitter, Facebook agus Instagram.

Imeachtaí Gaolmhara