Roinn

Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó Huigínn Chun Gaillimh 2020 a Oscailt go hOifigiúil

16.01.2020

Tá sé fógartha ag Gaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir na hEorpa inniu go ndéanfaidh Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, Gaillimh 2020 a oscailt go hoifigiúil ag Searmanas Oscailte mórthaibhseach tráthnóna Dé Sathairn, an 8 Feabhra 2020.

Mar chuid den cheiliúradh saor in aisce amuigh faoin aer, beidh tine, mórshiúlta agus ceol, le cliar ó phobail ar fud chontae na Gaillimhe. Tá an mórléiriú arna chruthú ag Wonder Works, an eagraíocht a léirigh an searmanas oscailte ag na Cluichí Oilimpeacha i Londain in 2012.

 

Cuirfear tús leis an gceiliúradh le searmanas siombalach bainte móna ar Lá Fhéile Bríde agus réabfaidh féilte lasracha amach i mbailte ar fud an chontae ar feadh seacht n-oíche as a chéile ón Domhnach, an 2 Feabhra. Bogfar níos gaire don chathair i rith na seachtaine leis an turas tine ag cruinniú le chéile cliar ó gach baile, agus iad ag taibhiú os comhair a mbailte féin sa Chlochán, sa Spidéal, i dTuaim, i mBéal Átha na Sluaighe, i bPort Omna agus i mBaile Átha an Rí.

 

Glacfaidh an chliar iomlán ón gcontae ceannas ar shráideanna agus ar chearnóga chathair na Gaillimhe ar thráthnóna Dé Sathairn, an 8 Feabhra, don mhórthaispeántas amuigh faoin aer.

 

Tá tacaíocht léirithe ag Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn don saothar iontach seo ón tús. Bhí an méid seo a leanas le rá aige; “Is clár Éireannach a bheidh in Gaillimh 2020, a mbeidh ábharthacht uilíoch ag baint leis agus a mbeidh spéis ann. Cuirfidh an fhéile léargais uathúla Ghaillmheacha, Éireannacha agus idirnáisiúnta ar fáil agus déanfar plé ar théamaí tipiciúla na hÉireann, amhail teanga, tírdhreach agus imirce. Níl aon amhras orm ach gur ábhar spreagtha agus múscailte a bheidh in imeachtaí na bliana seo agus, dá réir sin, go spreagfar obair bhreise chruthaitheach i nGaillimh agus níos faide i gcéin. “

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhfheidhmeannach Ghaillimh 2020, Patricia Philbin; “Tar éis comh-iarracht iontach ónár bhfoireann, ár gcomhpháirtithe agus ó mhuintir na Gaillimhe, tá ár mbliain mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa ar tí tosú.  Tá bliain iontach i ndán dúinn.”

“Is clár Éireannach a bheidh in Gaillimh 2020, a mbeidh ábharthacht uilíoch ag baint leis agus a mbeidh spéis ann. Cuirfidh an fhéile léargais uathúla Ghaillmheacha, Éireannacha agus idirnáisiúnta ar fáil agus déanfar plé ar théamaí tipiciúla na hÉireann, amhail teanga, tírdhreach agus imirce. Níl aon amhras orm ach gur ábhar spreagtha agus múscailte a bheidh in imeachtaí na bliana seo agus, dá réir sin, go spreagfar obair bhreise chruthaitheach i nGaillimh agus níos faide i gcéin. “

– Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn

Tá an clár bliana bunaithe timpeall ar na ceithre shéasúr tine d’fhéilire ársa Ceilteach na hÉireann. Go traidisiúnta, tugadh Imbolc ar an gcéad lá de mhí Feabhra, féile ársa Phágánach a rinne ceiliúradh ar thús an earraigh agus ar an dóchas go mbeadh saol nua agus tús nua ann. Leanfar ar aghaidh leis an gclár i rith na bliana ag cloí leis na séasúir Cheilteacha, Imbolc, Bealtaine, Lughnasa agus Samhain.

 

I measc bhuaicphointí Imbolc (Feabhra – Aibreán 2020), beidh a leanas:

 

  • Glacfaidh Margaret Atwood páirt sa tsraith, Wild Atlantic Women, chun comóradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, agus a gairm bheatha iontach á plé aici mar aon lena leabhar, The Testaments

 

  • Cuirfidh Laurie Anderson dhá thionscadal i láthair: An léiriú tumthach, To the Moon agus All the Things I Lost in the Flood

 

  • Mar chuid den tionscadal Hope It Rains | Soineann nó Doineann, sraith d’imeachtaí a dhéanann ceiliúradh ar aimsir na Gaillimhe, beidh preab-imeachtaí amuigh faoin aer san aimsir fhliuch, suiteáin le scáthanna báistí briste, agus an deis gráin phéactha a fhás i nglasghort

 

  • Tugann Druid cuid de na drámaí aon-ghnímh Éireannacha is fearr ón 20ú haois go bailte móra agus beaga ar fud chontae na Gaillimhe, agus déanfaidh siad leagan Tom Murphy den dráma The Cherry Orchard a léiriú

 

  • Déanfar sléibhte Chonamara a shoilsiú sa mhórthaispeántas is mó d’ealaín soilse leis an ealaíontóir as an bhFionlainn, Kari Kola, ag an am céanna le Lá Fhéile Pádraig

 

  • Seolfar Cellissimo, mórfhéile thríbhliantúil idirnáisiúnta nua le dordveidhleadóirí den scoth, Mischa Maisky, Giovanni Sollima, Tatjana Vassiljeva and Natalie Haas ina measc

 

  • Cuirfidh an t-ealaíontóir cónaitheach TobiasHutzler, Light Field i láthair, suiteán mór oíche i gConamara ag baint leas as na mílte soilse le spreagadh ó chóras ársa na talmhaíochta

 

  • Díreofar ar stair na Gaeilge i léiriú tumthach do pháistí, Sruth na Teanga, leis an gcompántas Éireannach, Branar Téatar do Pháistí

 

Agus é forbartha trí bhreis agus 100 comhpháirtíocht le hionadaíocht ó 33 tír éagsúil, is iad téamaí Ghaillimh 2020 tírdhreach, teanga agus imirce. Mar chuid den chlár bliana beidh ceol, amharclannaíocht, litríocht, fís-ealaíona, damhsa, scannáin, ailtireacht, oidhreacht, spórt, bia agus beidh formhór na n-imeachtaí saor in aisce don lucht féachana. Cuirfear tús le gach ceann de na ceithre shéasúr le féile mhórthaibhseach lasrach, in ómós don traidisiún Gaelach chun fáilte a chur roimh shéasúr nua le tine.

Imeachtaí Gaolmhara