Roinn

Weatherproof Me!

20.06.2019

Ag fógairt comórtas idirnáisiúnta dearaidh chun aimsir uathúil na Gaillimhe a cheiliúradh mar chuid de Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa.

 

Má bhí Príomhchathair Chultúir na hEorpa riamh ann a raibh gá di bheith réidh do gach cineál aimsire, is í Gaillimh í.

Is tionscadal de chuid Ghaillimh 2020 é Hope it Rains | Soineann nó Doineann a bhainfidh tairbhe as an aimsir, go mbeidh tóir ar Ghaillimh in 2020 – mar gheall ar an ngaoth agus an bháisteach.

Is é ceann de na cuspóirí atá ag Gaillimh 2020 go dtabharfar suaitheadh don ghnáthlá, anseo i nGaillimh, áit a dtugtar tús áite don aimsir i gcomhráite agus sa chultúr, ní haon strainséirí muid dá suaitheadh. Agus is cosúil go méadófar an ró-aimisr, mar gheall ar athrú aeráide.

Tá sé mar sprioc ag Hope it Rains | Soineann nó Doineann athrú cultúrtha a chur i bhfeidhm ar an ngaol atá againn leis an aimsir, chun go mbeidh sí mar fhoinse cruthaitheachta agus comhluadair. Táimid chun cúnamh a thabhairt do mhuintir agus áiteanna na Gaillimhe bheith níos ábalta cur suas leis an aimsir agus an aeráid, agus beidh spraoi againn fad atá sé seo á dhéanamh againn.

“Tá dearaí á lorg againn a athróidh ó bhonn ár n-iompar sa ghaoth, sa bháisteach agus sa dorchadas. Is féidir leo bheith gríosaitheach, nuálach, spraíúil – agus freisin ár ndearcthaí agus ár ngíomhaíochtaí um aethrú aeráide agus bainistíocht uisce a cheistiú.”

Mar ullmhúchán, tá Comórtas Idirnáisiúnta Dearaidh Weatherproof Me! á sheoladh againn, agus tá dearaí inchaite á lorg againn, a bhainfidh leas as, nó a rachaidh i ngleic le haimsir na Gaillimhe.

Míníonn Stiúrthóir Ealaíne Hope it Rains | Soineann nó Doineann Ríonach Ní Néill “Tá dearaí á lorg againn a athróidh ó bhonn ár n-iompar sa ghaoth, sa bháisteach agus sa dorchadas. Is féidir leo bheith gríosaitheach, nuálach, spraíúil – agus freisin ár ndearcthaí agus ár ngíomhaíochtaí um aethrú aeráide agus bainistíocht uisce a cheistiú.”

Agus í ag caint ar chritéir an chomórtais, bhí an méid seo a leanas le rá ag an ealaíontóir, Jeni Roddy, atá mar chomhléiritheoir ar Weatherproof Me!:”Tá muintir na hÉireann, páistí san áireamh, ag caitheamh níos lú ama amuigh faoin éir, agus tá tionchar mór á imirt aige seo ar shláinte an choirp agus ar mheabhairshláinte. Dá bhrí sin, fáilteoimid go mór roimh na dearaí uathúla seo a rachaidh i ngleic go gníomhach ar ár ndéanamh cinntí maidir le “tá droch-aimsir ann, an rachaidh mé amach nó an bhfanfaidh mé istigh?”

Roghnófar cúigear buaiteoirí don choimisiún seo chun dearaí a dhéanamh, agus cuirfear iad os comhair an phobail ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe.  Mar chuid den chlár atá ag Hope it Rains | Soineann nó Doineann chun gnáth-aimsir na Gaillimh a athrú go taibhléiriú, meallfaidh Weatherproof Me! amach faoin mbáisteach agus sa ghaoth muid chun go bhfeicfimid céard eile atá ag teacht.


Is é an spriocdháta le haghaidh iarratais ar-líne ná 24:00 GMT, an 10 Lúnasa, 2019 agus tá na sonraí go léir ar www.hopeitrains.ie.

Imeachtaí Gaolmhara