Polasaí Príobháideachais

Cuirtear an Fhaisnéis Phríobháideachais seo a leanas ar fáil duit faoi mar a leagtar amach sa Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí í. Is é an sprioc atá leis ná tú a chur ar an eolas maidir leis an gcaoi a gcaithfear leis na sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil, cé a bhainfidh leas astu agus cad chuige.

Cé hé an rialaitheoir sonraí?

Tá an Polasaí Príobháideachais seo á chur ar fáil ag Gaillimh 2020. Is sinne an rialaitheoir sonraí ar aon sonraí pearsanta a bhailímid fút.  

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí agdataprotection@galway2020.ienó 091-412450 má tá aon cheist agat, nó más mian leat aon iarratas a dhéanamh maidir le do chuid sonraí pearsanta. 

 

Cén cuspóir atá le próiseáil mo chuid Sonraí Pearsanta?

Is é an cuspóir atá leis a choinneáil ar an eolas maidir le himeachtaí Ghaillimh 2020. Ní bhainfimid leas as do shonraí pearsanta ach amháin chun na críocha ar thug cead follasach dóibh.  

 

An bhfaighfidh duine ar bith eile cóip de mo chuid Sonraí Pearsanta?

bhfaighfidh. Ní osclófar do Shonraí Pearsanta ach amháin de réir ár bPolasaí um Chosaint Sonraí agus bhreathnóidh ach foireann Ghaillimh 2020 orthu. cóip den Pholasaí um Chosaint Sonraí ar fáil ar iarratas ó dataprotection@galway2020.ie. 

 

Cén áit a gcoinnítear do chuid Sonraí Pearsanta?

Coinneofar do chuid sonraí i stóras go leictreonach ar Bhunachar Sonraí Ghaillimh 2020 agus ar ár n-ardán margaíochta r-phoist, Mailchimp. 

 

Cé chomh fada is a choinneofar do chuid Sonraí Pearsanta?

choinneofar do chuid Sonraí Pearsanta níos faide dhá mhí dhéag, mura n-úsáidtear iad, más riachtanach é i gcúinsí áirithe, de réir ár bPolasaí um Choinneáil Sonraí. cóip dár bPolasaí um Choinneáil Sonraí ar fáil ar iarratas ó dataprotection@galway2020.ie. 

 

Cén chaoi ar féidir liom cóip a fháil de na Sonraí Pearsanta atá á choinneáil ag Gaillimh 2020?

lánchead agat cóip de do chuid Sonraí Pearsanta uile a iarraidh agus is féidir leat é sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh linn. Déanaimid iarracht an fhaisnéis seo a chur ar fáil duit laistigh de mhí amháin 

  

Cad iad na cearta príobháideachais atá agam maidir le mo chuid Sonraí Pearsanta?

de chead agat do chuid Sonraí Pearsanta a nuashonrú, a leasú, a scriosadh más mian leat. de chead agat gan chead a thabhairt do chuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil agus do chead um próiseáil a tharraingt siar. Is féidir é sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh linn ag dataprotection@galway2020.ie. 

 

Cén áit ar féidir liom eolas breise a fháil?

Is féidir eolas breise maidir le do chearta a fháil ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise ar an suíomh gréasáin www.dataprotection.ie. 

 

Cén chaoi a ndéanaim gearán nó sárú a thuairisciú?

Más mian leat gearán a dhéanamh sárú a thuairisciú maidir le do chuid Sonraí Pearsanta, is féidir leat sin a dhéanamh trí r-phost a sheoladh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tríd an seoladh r-phoist seo a leanas: info@dataprotection.ie. 

Mura bhfuil soiléir maidir le haon ghné den pholasaí seo, theastaíonn eolas breise uait, déan teagmháil leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí i nGaillimh 2020.