Arna chur i láthair ag Gaillimh 2020 i gcomhar le hOÉ Gaillimh

Aistriú

DÁTA I rith na bliana
SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe

Tugann Aistriú léargas úrnua ar chuid de na scríbhneoirí Gaeilge is cáiliúla.

In Aistriú, déanfar scríbhinní Uí Chadhain, Sayers, Uí Dhireáin, Ní Dhomhnaill agus daoine eile ar théama na himirce a aistriú go teangacha éagsúla agus a roinnt le léitheoirí nua ar fud na hEorpa. Tá Gaillimh 2020 tar éis dhá shaothar nua a choimisiúnú a rachaidh i ngleic go cruthaitheach leis na téacsanna agus a chuirfidh a dtéamaí os comhair an phobail ar bhealaí spreagúla: ‘Slán’ leis an amharclannóir James Riordan ó Brú Theatre in éineacht leis an Dr Mairéad Ní Chróinín, agus ‘Leide Beag’ leis an gcumadóir ceoil Ian Wilson.

 


Aistriúcháin
Mar chuid de thionscadal Aistriú, tá téacsanna imirce le haon scríbhneoir déag Gaeilge á n-aistriú go teangacha iomadúla, rud a chuirfidh an litríocht shaibhir seo ar fáil do léitheoirí nua san Eoraip agus ar fud an domhain. Tá an bailiúchán seo d’aistriúcháin, ar bailiúchán é atá ag fás, á roinnt ar shuíomh gréasáin Aistriú.

Fiosraigh Séasúir