Arna chur i láthair ag Human Collective (Éire) agus Rough Connections (an tSualainn) i gcomhar le Rua Red, Crying Out Loud agus Féile Idirnáisiúnta Ealaíon Bhéal Feirste

Blame Game Unlimited

Arna chomhléiriú ag Gaillimh 2020 agus Crying Out Loud
Image Cathy Coughlan

Tagann rud éigin ar leith agus difriúil chun cinn nuair a mheasctar comharghrúpa d’ealaíontóirí sorcais a bhfuil grá acu ar fad don damhsa uirbeach, le compántas gluaisneoirí, ag trasnú na bearna idir damhsa sráide agus an amharclannaíocht.

Sa léiriú suíomhoiriúnaithe seo oibreoidh siad le healaíontóirí Éireannacha áitiúla chun na féidearthachtaí nithiúla agus damhsa a fhiosrú leis an tréimhse ina mairimid a cheiliúradh agus a imscrúdú.

Samhlaigh hip hop, Afrobeats agus Krump le cuaille Síneach, Parkour agus lámhchleasaíocht, chomh maith le beagán de cheol House agus Popáil chomh maith.
Arna shamhlú agus arna cheapadh ag Mateusz Szczerek, Alessio Motta, Louiseanne Wong, Liza van Brakel, Jack Bain agus Timothy Waliggo Kakeeto.

Ag leanúint na treorach a d’eisigh an Rialtas maidir leis na beartais chun Covid-19 a choinneáil faoi smacht, is oth le Gaillimh 2020 a fhógairt go bhfuil an cinneadh déanta an t-imeacht seo a chur ar ceal. Gabh ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

Fiosraigh Séasúir