Arna chur i láthair ag Human Collective (Éire) agus Rough Connections (an tSualainn) i gcomhar le Rua Red, Crying Out Loud agus Féile Idirnáisiúnta Ealaíon Bhéal Feirste

Blame Game Unlimited

Arna chomhléiriú ag Gaillimh 2020 agus Crying Out Loud
DÁTA 15 - 17 Bealtaine
IONAD An Fhaiche Mhór agus ar fud na cathrach
Image Cathy Coughlan

Tagann rud éigin ar leith agus difriúil chun cinn nuair a mheasctar comharghrúpa d’ealaíontóirí sorcais a bhfuil grá acu ar fad don damhsa uirbeach, le compántas gluaisneoirí, ag trasnú na bearna idir damhsa sráide agus an amharclannaíocht.

Sa léiriú suíomhoiriúnaithe seo oibreoidh siad le healaíontóirí Éireannacha áitiúla chun na féidearthachtaí nithiúla agus damhsa a fhiosrú leis an tréimhse ina mairimid a cheiliúradh agus a imscrúdú.

Samhlaigh hip hop, Afrobeats agus Krump le cuaille Síneach, Parkour agus lámhchleasaíocht, chomh maith le beagán de cheol House agus Popáil chomh maith.
Arna shamhlú agus arna cheapadh ag Mateusz Szczerek, Alessio Motta, Louiseanne Wong, Liza van Brakel, Jack Bain agus Timothy Waliggo Kakeeto.

Fiosraigh Séasúir

Imbolc

Bealtaine

Lughnasa

Samhain