TICÉID
Arna chur i láthair ag Music for Galway agus Gaillimh 2020

Cellissimo

SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe
COSTAS €10 - €48.50

Mórfhéile thríbhliantúil idirnáisiúnta nua i gCathair agus Contae na Gaillimhe ina ndéantar ceiliúradh ar cheann de na huirlisí ceoil is ilghnéithí ar domhan le dordveidhleadóirí den scoth, Mischa Maisky (an Laitvia), Giovanni Sollima (an Iodáil), Tatjana Vassilijeva (An Rúis) agus Natalie Haas (Ceanada) ina measc.

Beidh Cellissimo mar óstach ar an gcéad léiriú in Éirinn ar Crouching Tiger Concerto le Tan Dun, arna sheinm ag Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ agus arna stiúradh ag an gcumadóir féin, a bhfuil gradam Oscar buaite aige. Is é atá sa léiriú seo ná an ceol do scannán clúiteach Ang Lee, Crouching Tiger Hidden Dragon, agus beidh radhairc ón scannán ealaín chomhraic á thaispeáint chomh maith.

Beidh na chéad léirithe ar choinséartónna dordveidhle le Gerald Barry agus Julia Wolfe á seinm ag Ceolfhoireann Cheolchoirme RTÉ, arna comhchoimisiúnú leis an Amsterdam Cello Biennale, agus beidh Aonréadaithe Ságrab ag seinm i nGaillimh agus ar an gClochán. I measc na gceolchoirmeacha ceol aireagail beidh Beethoven x 5, mar chomóradh 250 bliain ar bhreith an chumadóra le ceolchoirm ina seinnfear gach ceann de na cúig shonáid dordveidhle dá chuid in aon tráthnóna amháin; an sár-dhordveidhleadóir Mischa Maisky lena iníon, an pianódóir, Lily, i gceolchoirm an-phearsanta; agus ceolchoirm dhéanach i gCaisleán Bhaile Chláir.

Faigh do sháith de Bach gach maidin ag ceolchoirmeacha Bach Plus de chuid Cellissimo. Éist leis an bpíosa nua ó Bill Whelan do Dhordveidhil na Gaillimhe, a rinne an déantóir téaduirlisí Kuros Torkzadeh go grámhar as crainn a bhí ag fás go háitiúil. Téigh ar chonair dhordveidhle ar Inis Bó Finne le Cello Ireland, déan iniúchadh ar an dordveidhil sa cheol traidisiúnta, tabhair na gasúir chuig The Decibel Family agus bain taitneamh as cainteanna spreagúla taobh le léiriú scannáin.

 

 


Cellissimo 25 Aibreán – 3 Bealtaine

Taispeántas Cellissimo 17 Aibreán – 2 Bealtaine

Stiúrthóir Ealaíne Finghin Collins
Stiúrthóir na Féile Anna Lardi Fogarty
Comhpháirtí Ealaíne Cello Biënnale Amsterdam
An Rúis, an Iodáil, an Fhrainc, an Ghearmáin, Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ríocht Aontaithe, Ceanada, an tSualainn, Éire, an tSín, an Chróit, an Ísiltír, an Laitvia

Ag leanúint na treorach a d’eisigh Rialtas na hÉireann ar an 12 Márta maidir le bearta nua chun Covid-19 a choinneáil faoi smacht, tá cinneadh déanta ag Music For Galway agus Gaillimh 2020 an t-imeacht seo a chur ar athlá.

Cé go bhfuil an-díomá ar Music For Galway agus ar Ghaillimh 2020 go raibh orainn na cinntí seo a dhéanamh, is í sláinte an phobail an tosaíocht is mó atá againn agus ní mór dúinn comhairle an Rialtais a leanúint.

Déanfar teagmháil dhíreach le daoine a raibh ticéid ceannaithe acu. Déanfar dátaí nua a fhógairt. 

Fiosraigh Séasúir