Druid

Druid: The Galway Tour

Coimisiún de chuid Ghaillimh 2020
SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe
IONAD Ionaid Éagsúla

Le Druid: The Galway Tour, cuirfidh Druid clár spreagúil, uaillmhianach i láthair timpeall an chontae, ag tabhairt chun cuimhne an dúthracht a chaith siad ón tús le camchuairt tuaithe.

Camchuairt mhór uathúil a bheidh i gceist, ina mbeidh an compántas ina gcónaí agus ag obair i mbailte móra agus bailte beaga ar fud Chontae na Gaillimhe, ag cruthú agus ag léiriú sraith de na drámaí aon-ghnímh Éireannacha is fearr dá bhfuil ann.

Mar chuid den tionscadal, beidh compántas d’aisteoirí, de dhaoine cruthaitheacha chomh maith le pearsanra teicniúil leabaithe i bpobail ar fud an chontae. Beidh deis ag na pobail áitiúla freastal ar chleachtaí, idirghníomhú leis an gcliar agus bheith páirteach i léiriú gairmiúil ó chompántas amharclainne a bhfuil a ainm in airde ar fud an domhain mhóir.

Mar bhailchríoch ar an turas beidh tréimhse chónaitheach míosa in Amharclann Mick Lally ar Lána an Draoi i rith an tsamhraidh in 2020. Déanfar an tionscadal seo a athshamhlú go cruthaitheach agus a léiriú ar láithreacha agus in ionaid suíomhoiriúnaithe, agus fágfaidh sé oidhreacht bhuan ina dhiaidh i gcreatlach na bpobal sin.

Fiosraigh Séasúir

Imbolc

Bealtaine

Lughnasa

Samhain