Galway 2020 Opening Ceremony

Arna léiriú ag Wonder Works le cliar ó Chathair agus ó Chontae na Gaillimhe
DÁTA 1 - 8 Feabhra
SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe

Ag tosú sna ceantair le teorainn i nGaillimh ar Lá Fhéile Bríde, pléascfaidh ceiliúradh loiscneach i mbailte beaga agus móra ar fud an chontae ag teacht le traidisiúin ársa fhéilire Ceilteach na hÉireann.

Tar éis searmanas baint móna ar an 1 Feabhra chun Lá Fhéile Bríde a cheiliúradh, leanfaidh an searmanas ar aghaidh ar fud an chontae ón 2 go dtí an 7 Feabhra ag taisteal chuig an Spidéal, Tuaim, Baile Átha na Sluaighe, Port Omna agus Béal Átha an Rí, go dtí go mbeidh an mhír dheiridh ar siúl ag an bPáirc Theas i gCathair na Gaillimhe, an 8 Feabhra.

Is Searmanas Oscailte ar leith a bheidh anseo. Beidh sé ar siúl amuigh faoin aer agus deireadh a bheith tagtha le dorchadas an gheimhridh mar ábhar ceiliúrtha aige. Bí ag súil le fuaimeanna glóracha agus físeanna mórthaibhseacha nuair a thiocfaidh muintir uile na Gaillimhe le chéile ar an ócáid speisialta seo chun bláthú na bliana iontaí nua a cheiliúradh. Tugtar cuireadh do chách páirt a ghlacadh san ócáid, ionas go mairfidh an
Searmanas Oscailte seo i gcuimhne na ndaoine. Tá Searmanas Oscailte na Gaillimhe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa, ina dtabharfar ómós do na seanscéalta agus do na scéalta nua atá againn, á léiriú ag Wonder Works, atá ina máistrí sároilte ar shearmanais ar scála domhanda. Is searmanas é a dhéanfaidh ceiliúradh uathúil ar an áit seo, ar a cuid traidisiún agus ar a bhfuil i ndán di amach anseo, agus muid mar lárionad na hÉireann ag croílár na hEorpa in 2020.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, feic Ceisteanna Coitianta an tSearmanais Oscailte.

An Clochán - 2 Feabhra
An Spidéal - 3 Feabhra
Tuaim - 4 Feabhra
Béal Átha na Sluaighe - 5 Feabhra
Port Omna - 6 Feabhra
Baile Átha an Rí - 7 Feabhra

Fiosraigh Séasúir