InterAction Galway Theatre Festival

DÁTA Bealtaine agus Samhain
SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe
Image Béatrice Lemoine, 2019

Faigh blaiseadh de thodhchaí na Gaillimhe trí RF [réaltacht fhíorúil]. Bain úsáid as d’anáil agus as do chroí chun físeáin agus fuaim a spreagadh agus roghnaigh d’eachtra féin le linn duit a bheith ag féachaint ar spásanna nua sa chathair agus sa chontae.

Is saotharlann chruthaitheach é InterAction le haghaidh amharclannaíocht rannpháirtíochta agus teicneolaíochtaí idirghníomhacha, a dhéanann iniúchadh ar idirghníomhaíocht idir saoránaigh agus áitritheoirí na hEorpa, ag spreagadh baill den lucht féachana chun bealaí nua ‘idirghníomhaíochta’ a fhiosrú le daoine eile agus leis an domhan mórthimpeall orthu. Le bailchríoch a chur ar an tsaotharlann beidh roinnt léirithe tumthacha, eispéireasacha a mbeidh lucht féachana, idir óg agus aosta, ar fud na hEorpa, rannpháirteach iontu.

Fiosraigh Séasúir